Músaeim Óglaigh na hÉireann

Tá músaeim mhíleata agus lárionaid cuairteoirí éagsúla ag Óglaigh na hÉireann a bhaineann le briogáidí agus eagair áirithe ina bhfuil stair agus eolas maidir le hÓglaigh na hÉireann. Níl cuid acu ach ina dtús go fóill, leithéid an Churraigh agus an lárionaid cuairteoirí i nDún Chathail Bhrugha.

An Lárionad Cuairteoirí i nDún Chathail Bhrugha

D’oscail an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUas. Alan Shatter TD, an lárionad cuairteoirí nua i nDún Chathail Bhrugha an 5ú Bealtaine 2011. An smaoineamh a bhí taobh thiar den lárionad seo ná tuairim níos fearr a thabhairt do chuairteoirí maidir leis an tionchar a bhí ag lucht an dúin seo, an dún is faide a raibh cónaí ann in Éirinn, ar an tír.

Léigh tuilleadh faoi Lárionad Cuairteoirí Chathail Bhrugha

Músaem Míleata an Churraigh

Tá an Músaem álainn seo lonnaithe i gceann de na foirgnimh bhunaidh bhuana ar an gcampa. Stábla a bhí sa bhfoirgneamh seo ar dtús le linn do na Briotanaigh a bheith sa Churrach agus go deimhin tá cuid den urlár bunaidh agus na trachanna coinnithe sa mhúsaem. Bhíothas an-chúramach le hathchóiriú an fhoirgnimh chun músaem comhaimseartha a dhéanamh as a ligfidh don chuairteoir dul ar thuras siar sa stair.

Léigh tuilleadh faoi Mhúsaem Míleata an Churragh

Músaem Dhún Uí Mhaoilíosa

Osclaíodh an músaem ar dtús i 1985, rinneadh athchóiriú air i 2008 agus cuireadh cruth nua-aimseartha ar bhonn gairmiúil air.  Níl foireann lánaimseartha sa mhúsaem ach tá roinnt daoine díograiseacha a thugann a gcuid ama go fial agus a fhreastalaíonn ar ghrúpaí a mbíonn suim acu cuairt a thabhairt ar an áit agus eolas a fháil ar Dhún a bhfuil stair shaibhir, ilghnéitheach aige a théann siar céad tríocha bliain agus níos faide.

Léigh tuilleadh faoi Músaem Dhún Uí Mhaoilíosa

Military Museum, Collins Barracks

The Military Museum, Collins Barracks, Cork, opened in 1985 and was situated in the Clock Tower Block. In 2005 the Museum was moved to the Old Guard Room, one of the oldest buildings in the barracks which is located just inside the old Main Gate.

Read more about The Military Museum, Collins Barracks

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]