[Translate to Irish:]

As Gaeilge

“Is mian le hÓglaigh na hÉireann  an Ghaeilge a chur chun cinn agus baintear úsáid aisti gach lá in Óglaigh na hÉireann.  Mar chuid d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá scéim chuimsitheach curtha le chéile ag Óglaigh na hÉireann chun an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den eagraÁocht agus chun seirbhÁs Ghaeilge a chur ar fáil don phobal. Mar chuid den scéim seo cuirfear an láithreán gréasáin atá ar fáil i mBéarla ar fáil i nGaeilge, www.mileata.ie agus beidh sé seo ar fáil go luath. Tá gach preasráiteas agus ráiteas ar fáil go dhátheangach i rannóg na Preasoifige ar an láithreán gréasáin.”

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]