CLOSEHIDE
Gairmeacha MíleataTeicneoirí Aerárthaí Míleata

Tá an tAerchór ag glacadh le hiarratais faoi láthair ar an scéim Teicneoirí Printíseach Aerárthaí Míleata. Daoine spreagtha atá uainn, ar maith leo a bheith ag obair mar chuid d'fhoireann.Beidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo mar chuid chomhtháite d'fhoireann cothabhála an Aerchóir, agus cuirfidh siad tacaíocht theicniúil ar fáil do fhlít an Aerchóir.

Céimithe le Baitsiléir Teicneolaíochta Innealtóireachta sa Teicneolaíocht Eitlíochta Míleata Leibhéal 7, arna creidiúnú ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC), a bheidh sna hiarrthóirí a n-éireoidh leo.

Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha (PDF 627Kb)

Is é an dáta deiridh don chomórtas seo 23.59Hrs ar an 10 Lunasa, 2017.

Déan Iarratas Anois >>

CLOSEHIDE
Gairmeacha MíleataTeicneoirí Aerárthaí Míleata> Léigh a Tuilleadh

Ceisteanna Coitianta Ginearálta Faoi Óglaigh Na Héireann

An féidir liom cleachtadh oibre a dhéanamh le hÓglaigh na hÉireann?

> Freagair Anseo

Ceisteanna Coitianta Ghairmeacha Beatha

Céard iad na difrÁochtaÁ idir liostáil mar Dhalta Oifigigh, mar PhrintÁseach nó sa tSeirbhÁs Ghinearálta?

> Freagair Anseo

Ceisteanna Coitianta Na SeirbhÁse Cabhlaigh

An Gairm Bheatha spreagúil Á an saol sa Chabhlach?

> Freagair Anseo

Ceisteanna Coitianta Ghairmeacha Beatha

Cé chomh fada agus is féidir fanacht in Óglaigh na hÉireann?

> Freagair Anseo

Ceisteanna Coitianta Treoirchomhairleora

Conas is féidir dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm?

> Freagair Anseo
Searmanas Gharda

An Chuimhneacháin Náisiúnta

>> Léigh níos Mó

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]

Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann

Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann

Tá Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann freagrach as eolas beacht agus tráthúil a chur ar fáil do dhaoine den phobal i gcoitinne chomh maith le comhaltaí ar fónamh agus iarchomhaltaí de chuid Óglaigh na hÉireann. Is ceann de thrí rannóg den Rannóg Caidrimh Phoiblí í an Oifig Eolais agus tá sí lonnaithe leis an Oifig Foilseacháin i gCampa an Churraigh i gContae Chill Dara.

Nuacht is Deanaí

image description14ú Iúil 2017 - Óglaigh na hÉireann chun tús a chur le Searmanais Athrú an Gharda

12.05pm - Óglaigh na hÉireann chun tús a chur le Searmanais Athrú an Gharda do 2017 ag an gCuimhneachán Náisiúnta, Cearnóg Mhuirfean

image description13 Iúil 2017 - Searmanas Coimisiúnaithe Oifigeach na Seirbhíse Cabhlaigh

2pm - Searmanas Coimisiúnaithe Oifigeach na Seirbhíse Cabhlaigh & an LÉ WB Yeats a himscaradh chuig an Meánmhuir

image descriptionDé Céadaoin an 05 Iúil 2017 - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí an Airm as Sean-Mhuinisean

9.55pm - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí an Airm as Sean-Mhuinisean faoi Dhroichead Thuamhan, Co. Luimnigh

image description[Translate to Irish:] 15th November 2016 - LÉ Samuel Beckett Rescues 40* Migrants

[Translate to Irish:] 3.45pm. - LÉ Samuel Beckett Rescues 40* Migrants During a Search & Rescue Operation 44 Nautical Miles NE of Tripoli