Gairmeacha Aerchóir

Déanann réimse aer-eitilt Bhuan-Óglaigh na hÉireann (PDF), an tAerchór, iarracht i gcónaí leis na daoine is fearr a earcú. Tá trí leibhéal iontrála i gceist lenar féidir a dhul isteach san Aerchór, m.sh., Dalta, Earcach nó Printíseach. Cuireann gach aon chur chuige gairm bheatha difriúil agus dhúshláin dhifriúla ar fáil.

Daltais

Is iad na hoifigigh na bainisteoirí, na cinnteoirí agus na ceannairí in Óglaigh na hÉireann. Is ionann Oifigeach Eitilte Aerchóir freisin agus eitleoir míleata atá cáilithe leis an iliomad aerárthaí a fheidhmíonn Óglaigh na hÉireann a eitilt. Glacann Dalta Aerchóir páirt i thart ar 36 mí oiliúna sa Choláiste Mhíleata, i gCampa an Churraigh agus i gColáiste an Aerchóir, Aeradróm Bhaile Dhónaill. Áirítear ar thréithe Oifigeach den scoth an cumas le dea-chinntí a dhéanamh in imthosca lena mbaineann strus, spéis in aclaíocht fisiciúil agus tuiscint mhaith ar oirbheartaíochtaí míleata. Is minic go mbíonn ar an Aerchór a dhul i mbun misin Chuardaigh agus Tarrthála le linn drochaimsire.

Faigh amach conas a bheith i do Dhalta Aerchóir

Earcaigh

Is ionann formhór na ndaoine in Aerchór na hÉireann agus na Céimnigh Liostáilte. Tá rud amháin i bpáirt ag na fir agus ag na mná sin ar fad, sé sin an traenáil a fhaigheann na hEarcaigh. Tá 17 seachtaine de dhian-thraenáil i gceist le gach aon Eitleoir. Téann an tEarcach ó ghnáth-shaoránach go saighdiúir gairmiúil Aerchóir le linn an ama sin. Tá dúshláin nua ag baint le gach aon lá traenála agus an tEarcach ag dul i dtaithí ar dhruileáil coise agus airm, ar aimsitheoireacht raidhfil, agus ar scileanna oirbheartaíochta agus ar oirbheartaíocht mhíleata. Más breá leatsa gairm a gcaitheann daoine eile Áoc aisti.

Tabhair faoin dúshlán mar sin agus faigh amach faoi Earcach Aerchóir

Printísigh

Tá sé mar fhreagracht ar Teicneoirí Aerárthaí flÁt aerárthaí nua-aimseartha an Aerchóir a choinneáil i gcaoi mhaith. Ní mór do Teicneoirí Aerárthaí ionchasach dul faoi 3 bliana clár oiliúna teicniúla roimh dhul i mbun na freagrachta sin chomh maith le iomlán de 7 mí traenála míleata.  Téann printísigh faoi thraenáil theicniúil in an Scoil Traenála Teicniúil i gColáiste an Aerchóir.  Má cheapann tú go bhfuil tú in ann sprioc-am a bhaint amach i dtimpeallacht ina bhfuil fíor-bhrú, agus go bhfuil tú muiníneach ag an am céanna nach mbeidh duine ar bith eile á ligean síos agat agus tú i mbun do chuid oibre.

D’fhéadfadh sé mar sin go bhfuil an seasamh mar Teicneoir Oiliúnaí an tAerchóir oiriúnach duitse.