Folúntais Reatha Óglaigh na hÉireann

Tá Óglaigh na hÉireann ag earcú sna réimsí seo a leanas:

Oifigigh Leighis na Buan-Óglaigh 2018

Tá an Óglaigh na hÉireann ag glacadh anois le hiarratais ó Dhochtúirí cáilithe go cuí do ghairmeacha sa Chór Liachta Óglaigh na hÉireann.

Is Oifigigh Speisialta iad Oifigigh Leighis a chleachtaíonn leigheas laistigh d'Óglaigh na hÉireann sa bhaile agus thar lear araon.

Faigh amach níos mó faoi Dochtúirí Leighis

Léigh na Tearmaí agus Coinníollacha (Béarla)

Má bainnean sult agat as dúshlán agus a bheith mar chuid d'fhoireann - Dean IARRATAS ANOIS


Oifigigh Leighis
Síciatraithe na Buan-Óglaigh 2018

Tá an Óglaigh na hÉireann ag glacadh anois le hiarratais ó síciatraithe cáilithe go cuí do ghairmeacha sa Foireann Liachta Óglaigh na hÉireann.

Is Oifigigh Speisialta iad Oifigigh Leighis atá ag tabhairt aire don leas mheabhrach agus fhisiceach do bhaill atá ag freastal in hÓglaigh na hÉireann.

Léigh na Tearmaí agus Coinníollacha (Béarla)

Má tá tú taitneamh as bheith mar chuid d'fhoireann agus ag cabhrú leis Óglaigh na hÉireann teacht ar a gcuid spriocanna bhaint amach - Dean IARRATAS ANOIS


Óglaigh na hÉireann ag glacadh anois le hiarratais ar Sheirbhís Ghinearálta san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh.

Mairimid i ndomhan ina bhfuil éagsúlacht. Tá fir agus mná  ó gach cúlra á lorg againn, a bhfuil mothú láidir ar dhualgas acu, a bhaineann taitneamh as a bheith ag feidhmiú mar bhall d’fhoireann agus a bhfuil gairm shásúil á lorg acu.
 
Ní foláir d’iarratasóirí Airm a bheith ar a laghad ocht mbliana déag d’aois (18) agus faoi cúig mbliana is fiche (25) d’aois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.

Ní foláir iarratasóirí tSeirbhís Chablaigh a bheith ar a laghad ocht mbliana déag d’aois (18) agus faoi seacht mbliana is fiche (27) d’aois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.
 
Seolfar an dá Chomórtas DÉ LUAIN 10 Meán Fómhair 2018 agus dúnfaidh sé ag 23:59 uair an chloig Dé Domhnaigh 7 Deireadh Fómhair 2018.

Nuair a bheidh iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ghinearálta ba chóir d'iarratasóirí earcaíochta bheith ar an eolas go bhfuil an réimsí freagrachta a bhaineann iad mar seo a leanas:

Ionad Agallaimh - 1 Briogáid Corcaigh

Corcaigh, Ceatharlach, An Clár,  Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman

Ionad Agallamh - 2 Briogáid Bhaile Átha Cliath/Churraigh

Baile Átha Cliath, An Cabhán, Dún na nGall, Cill Dara, Liatroim, An Longfort, Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, an Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Nuair is féidir linn beidh muid a éascú do tástáil aclaíochta agus agallaimh a dhéanamh ag suímh is gaire do a bhaile.

Léigh tuilleadh faoi Earcaigh an Airm

Léigh tuilleadh faoi Earcaigh an tSeirbhís Chablaigh

Féach ar na Rátaí Pá méadaithe NUA >>


Oifigigh Iontráil Dhíreach  tSeirbhís Chabhlaigh

Tá roinnt deiseanna d'Oifigigh Droichead Faire  (Bhrainse Oibríochtaí), Oifigigh Innealtóireachta Muirí agus Oifigigh Innealtóra Leictreachais sa tSeirbhís Chabhlaigh.Tá na poist ríthábhachtach agus táimid ag lorg do dhaoine aonair ard-spreagtha a chur le chéile scileanna gairmiúla le cumas ceannasaíochta agus an fonn a ghlacadh a ngairmeacha beatha chun áiteanna nua spreagúil.

Téarmaí agus Coinníollacha Bealtine 2018 >>

Téig Isteach Anois


Fógra GDPR

Déantar iarratais ar sheasamh Óglaigh na hÉireann a phróiseáil de réir Fógra Príobháideachta Iarratasóirí Óglaigh na hÉireann, mar atá leagtha amach ar leathanhach na n-iarratasóirí istigh Candidate Manager.


Faisnéise Gairmeacha Ginearálta

Dhaltais

NíL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais ar dhaltais ag an am seo.

Tabhair faoi deara

Tá foirmeacha iarratais ar theacht i Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NíL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcaíocht dúnta.


Iarratais trí Ghaeilge

Chun aon iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge, cuir ríomhphost chuig recruitment@defenceforces.ie chun foirm iarratais a iarraidh.