Ceisteanna Coitianta

Show all / Hide all

fold faq

Cad iad trialacha cumais/inniúlachta nó trialacha sícíméadracha?

Is éard atá sna trialacha cumais nó trialacha sícíméadracha ná trialacha a mheasann difríochtaí daoine aonair in go leor réimsí ar a n-áirítear pearsantacht, spreagadh, inniúlacht agus cumais.

fold faq

Cén fáth a n-úsáidtear trialacha inniúlachta?

Is cuid choiteann den phróiseas roghnúcháin iad na trialacha inniúlachta agus cabhraíonn siad le hÓglaigh na hÉireann tuiscint níos fearr a fháil ar iarrthóirí agus a shocrú an bhfuil na scileanna cuí acu don phost.

fold faq

Cén fáth a bhfuil ag tabhairt faoi Mheasúnachtaí Cumais Ar-líne?

Tá measúnachtaí cumais ar-líne á n-úsáid ag Óglaigh na hÉireann mar chuid de phróiseas earcaíochta na Seirbhíse Ginearálta. Tá sé léiríthe go dtugann na measúnachtaí seo eolas cruinn faoi shaighdiúirí agus faoi mhairnéalaigh agus iad i mbun a gcuid oibre.

fold faq

An ndéanfar maoirseacht ar na trialacha?

Déanfar na trialacha tosaigh ar líne a chomhlánú gan aon mhaoirseacht. D'fhéadfadh sé go ndéanfaí na hiarrthóirí atá ag dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile sa chomórtas a chur faoina dtriail an athuair faoi mhaoirseacht. D'fhéadfadh go gcuirfí iarratasóirí as an áireamh don phróiseas roghnúcháin sa chás go dtabharfaí neamhréireachtaí suntasacha faoi deara idir an chéad triail gan mhaoirseacht agus an atriail faoi mhaoirseacht.

fold faq

Conas a n-aimsím na Trialacha Ar-Líne?

Gheobhaidh tú cuireadh ríomhphoist ó support@mindmill.co.uk. Beidh URL sa ríomhphost a threoróidh tú chuig leathanach ar líne.

fold faq

Céard a theastaíonn uaim chun tabhairt faoi Mheasúnacht Cumais Ar-Líne?

 • Iarrtar ort na trialacha a dhéanamh ar PC nó ar ríomhaire glúine.
 • Tabhair 30 nóiméad duit féin chun na measúnachtaí a chomhlánú.
 • Áit chiúin nach gcuirfear isteach ort.
fold faq

An mbeidh deis agam na Measúnachtaí Ar-Líne a chleachtadh sula dtosaím?

Beidh. Is féidir leat trialacha cleachtaidh a chabhróidh leat dul i dtaithí ar leagan amach na dtrialacha agus ar an gcineál eolais a bheidh romhat sna fíor-thrialacha a chomhlánú. Is féidir leat iad seo a chomhlánú chomh minic agus is mian leat agus ní dhéanfar do fhreagraí a thaifeadadh.fold faq

Cá fhad a thógfaidh sé na Measúnachtaí Ar-Líne a chomhlíonadh?

Tuairim is 30 nóiméad. Ní mór duit dul trína ceisteanna go gasta agus go beacht chun an líon is mó ceisteanna a fhreagairt.fold faq

Tá deacracht foghlama agam. Céard ba cheart dom a dhéanamh?

Má cheaptar go gcruthóidh céim na Measúnachta Cumais Ar Líne den Chomórtas Liostála i Seirbhís Ghinearálta an Airm deacracht duitse mar gheall ar dheacrachtaí foghlama, déan teagmháil, le do thoil le recruitment@defenceforces.ie agus cuir do riachtanas in iúl.
fold faq

Tá deacrachtaí teicniúla agam. Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil?

Má tá deacrachtaí teicniúla agat teacht ar na measúnachtaí , déan teagmháil, le do thoil, lenár bhfoireann tacaíochta ag support@mindmill.co.uk. Tabharfar freagra ar ríomhphoist laistigh de 24 uair a chloig. Cuirtear uimhir theileafóin ar fáil i rith thréimhse na trialach chun ceisteanna ó iarrthóirí a fhreagairt. 0044 845 0755 844

fold faq

Cén radharc atá ag teastáil uaim?

Arm:

Ní mór d'iarrthóirí ceann amháin de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
  2. Radharc neamhchuidithe níos lú ná 1) thuas, ach nach lú ná 6/12 sa dá shúil NÓ 6/6 sa tsúil dheas agus 6/36 sa tsúil chlé.
  3. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/36 sa dá shúil, agus ar féidir a cheartú go dtí nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile. 
  4. Gnáthchumas aitheanta dathanna

  An tSeirbhí­s Chabhlaigh (Riarachán):

  Ní mór d'iarrthóirí ceann amháin de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
  2. Radharc neamhchuidithe níos lú ná 1) thuas, ach nach lú ná 6/12 sa dá shúil NÓ 6/6 sa tsúil dheas agus 6/36 sa tsúil chlé.
  3. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/36 sa dá shúil, agus ar féidir a cheartú go dtí nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
  4. Gnáthchumas aitheanta dathanna

   An tSeirbhÃís Chabhlaigh (Aon bhrainse seachas Riarachán):

   1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
   2. Gnáthradharc oíche.
   3. Gnáthchumas aitheanta dathanna
   fold faq

   Cá háit a bhfaighidh mé foirm iarratais le hiarratas a dhéanamh ar Óglaigh na hÉireann?

   Ní­l foirmeacha iarratais maidir le liostáil in Óglaigh na hÉireann le fáil ach amháin ar an láithreán gréasáin seo nuair a bhí­onn na comórtais earcaÃíochta Éagsúla ar oscailt. Ní ghlacann Óglaigh na hÉireann le hiarratais nuair nach mbí­onn comórtais oscailte a thuilleadh.

   fold faq

   Who can apply for enlistment into the Defence Forces?

   • Irish Citizens
   • A Refugee under the Refugee Act 1996
   • Nationals of EEA States, i.e. The European Economic Area consists of the member states of the European Union along with Iceland, Liechtenstein and Norway
   • Nationals of any other state who are lawfully present in Ireland must have a minimum of three years legal and unbroken residency in the State and they must meet residency and work permit conditions as laid down by the Dept. of Justice, Equality and Law and must be in possession of a Certificate of Registration (also called The Certificate Residency or the Green Book) issued by Immigration & Citizenship Division, Dept. of Justice, Equality and Law Reform. This authorized period of residency must be open-ended or as a minimum, must cover the period of engagement including any reserve commitment.
    fold faq

    Cad iad na himthosca a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil?

    Tá roinnt cúinsí a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil sna Buan Óglaigh agus sna hÓglaigh Cúltaca. Seo roinnt de na cúinsí sin:

    • Duine a scaoileadh saor ó Óglaigh na hÉireann (Buan nó Cúltaca) nó ó Sheirbhís Mhí­leata nó Aeir nó ó Phóilí­ní Cabhlaigh tí­r nó stát ar bith eile mar gheall ar mhí­-iompar nó mar thoradh ar a bheith neamhábalta de réir míochaine.
    • Comhaltaí­ de chuid an Gharda Síochána
    • Duine a ciontaíodh i gcúirt shibhialta i gcion tromchóiseach.
    • Duine a bhfuil pinsean mí­chumais á fháil acu.
    • Duine atá i mbun printÃíseachta.
    • Iarrthór tearmainn.
    fold faq

    Tá tatúnna orm. An bhféadfaidh mé dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

    Cuirfidh tatúnna atá le feiceáil os cionn choiléar léine cosc ar dhul isteach in Óglaigh na hÉireann.

    fold faq

    Cén aois nach mór a bheith agam le liostáil le hÓglaigh na hÉireann?

    Ní mór d'iarrthoirí ar sheirbhís ghinearálta san Arm nó san Aerchór a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 25 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    Ní mór d'iarrthóirí ar sheirbhís ghinearálta sa tSeirbhís Chabhlaigh a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 27 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    Ní mór d'iarrthóirí ar Phrintíseachtaí san Aerchór a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 21 bhliain d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. I gcás pearsanra atá ar fónamh le hÓglaigh na hÉireann cheana féin, ní mór d'iarrthóirí a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 23 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    Ní mór d'iarrthóirí ar Dhaltas a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 28 mbliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    fold faq

    Céard iad na difríochtaí­ idir liostáil mar Oifigigh, mar Phrintíseach nó sa tSeirbhís Ghinearálta?

    Dalta Oifigigh  - i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo tagann siad a bheith ina Oifigigh ar Óglaigh na hÉireann.

    Printíseach  - i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo is ceardaithe lánchreidiónaithe FAS iad a imscartar go Cór theicnióla Éagsúla.

    Seirbhís Ghinearálta -  i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo tugann siad seirbhís mar Shaighdúirí, mar Mhairnéalaigh nó mar Eitleoirí­.

    fold faq

    An bhfuil Teastas na hArdteistiméireachta de dhíth orm chun iarratas a dhéanamh ar Sheirbhís Ghinearálta?

    Ní­l aon cháilíochtaí­ oideachais fhoirmiúila de dhíth chun dul isteach in Óglaigh na hÉireann i d'earcach. Mar sin féin, ní mór duit an Bord Agallaimh agus an tOifigeach Earcaochta a shá¡samh go bhfuil caighdeá¡n oideachais leordhóthanach agat le dul ar fónamh in Óglaigh na hÉireann.

    fold faq

    Tá taifead coiriúil i mo leith. An féidir liom dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

    Bíonn Óglaigh na hÉireann ag braith go mór ar iontaoibh a bheith as daoine agus mar sin daoine atá iontaofa agus ar féidir braith orthu a bhíonn á lorg sna hÓglaigh. Ar an gcúis sin déanann an Garda Síochána grinnfhiosrúchán slándála i leith gach iarratasúra agus déantar aon chiontú a mheasúnú ag braith ar thromchúis an chiona.

    fold faq

    Cén sórt lá oibre a bheidh agam in Óglaigh na hÉireann?

    Ceann de phrí­omhghnéithe an tsaoil san Arm ná go mbeidh Éagsúlacht ag baint le do chuid oibre agus is iomaí­ gnú difriúil a bheith á dhéanamh agat. Fad a bhí­onn tú i mbunáit bí­onn do chuid oibre mórán mar a chéile le haon post eile ó 9 go 5. Ach caithfidh tú tréimhsí­ amuigh as an mbunáit i mbun traenála in áiteanna eile nó ar imscaradh thar lear.

    fold faq

    An mbeidh mé in ann fanacht i dteagmháil le mo theaghlach agus mo chairde fad a bheidh mé ag déanamh an chúrsa traenála tosaigh?

    Fad a bheidh tú i mbun traenála beidh neart ama agat le bheith i dteagmháil le do theaghlach agus do chairde.

    fold faq

    Cén fhad is féidir liom fanacht in Óglaigh na hÉireann?

    Maidir le daoine a liostálann do Sheirbhís Ghinearálta, féadfaidh siad a bheith ar fónamh ar feadh tréimhse cúig (5) bliana. Maidir le daoine a liostálann faoi na scéimeanna Daltais agus Printí­seachta, féadfaidh siad a bheith ar fónamh ar feadh dhá bhliain déag (12). Braithfidh na tréimhsí seirbhíse sin ar pas a fháil sa chúrsa traenála tosaithe, an grádí liachta a thugtar duit a choimeád agus ar d'éifeachtúlacht seirbhí­se.  

    fold faq

    Bím ag imirt spóirt ag léibhéal iomaí­och. An féidir liom leanúint ag imirt fad a bheidh mé san Arm?

    Má bhí­onn tú ag imirt spóirt d'aon chineál ag barrleibhéal, cinnteoidh Óglaigh na hÉireann, nuair is féidir, go mbeidh deis agat dul san iomaíocht. Tá fir agus mná spóirt in Óglaigh na hÉireann a bhí­onn san iomaí­ocht ag leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a chomhlí­onann a gcuid gnáthdhualgas chomh maith.

    fold faq

    Cad iad na riachtanais ó thaobh airde?

    An riachtanas ó thaobh airde do gach iarrthóir ar mian leis/léi liostáil in Óglaigh na hÉireann ná nach mór dó/di a bheith ar a laghad 157.48cm. 

    fold faq

    An ndéantar scrúdú liachta agus tástáil fhisiciúil?

    Braitheann tairiscint ar cheapachán in Óglaigh na hÉireann ar phas a fháil i scrúdú liachta agus i d'tástáil ar aclaíocht fhisiciúil roimh liostáil.

    fold faq

    Tá sí cloiste agam go mbaineann Óglaigh na hÉireann Úsáid as Innúacs Corpmhaise (BMI) mar bhealach chun cáilitheacht leighis a mheas. An féidir leat é seo a mhíniú?

    The BMI is calculated by the formula: weight (kilograms) divided by height Déantar BMI a ríomh leis an bhfoirme: meáchan (Cileagraim) roinnte ar airde (méadair) cearnaithe, i.e. Cg/m2, agus is treoirlíne ó de gharbhróimse mheáchan coirp i leith contóirtí áirithe sláinte a íosmhéadú.

    Faoi 17: Déanfaidh an t-oifigeach scrúdaithe leighis measúnú ort ar mhaithe lena chinneadh go mbeadh nó nach mbeadh tá in ann déileáil le déine na traenála.

    17 go 29: Tagann tú laistigh den raon atá inghlactha le haghaidh iontrála.
    30 agus níos mó: Ní­l sé inghlactha le haghaidh iontrála in Óglaigh na hÉireann agus beidh tú rangaithe mar dhuine atá neamh-infheidhme ó thaobh na sláinte de.

    *Tabhair ar aird, le do thoil, nach bhfuil an toradh BMI ach táscach agus go mbíonn tionchar ag factóirí eile ar an toradh. Dá dteipfeadh i dtosach, mar shampla, ar imreoir rugbaí atá matánach ach ar bheagán airde sa BMI ansin bhainfí úsáid as Triall Chomhdhéanamh Saille sa Chorp in áit na triallach BMI.

    Léigh a tuilleadh faoi Aclaíochta Tástáil Oglaigh na hÉireann

    fold faq

    Céard í an Triall Induchtaithe um Infheidhmeacht Coirp?

    Tá an triall seo deartha le hinfheidhmeacht coirp an iarratasóra ag an am a thastáil, agus léiríonn an t-iarratasóir don Bhord an cumas atá aige/aici déine na traenála mí­leata a sheasamh.

    Tá dhá ghné ag baint leis:

    • Buaine Aeróbach.
    • Buaine Mhatánach átiúil

    Buaine Mhatánach Áitiúil

    • Fireann - 20 brú-aní­os agus 20 suí-aniar.
    • Baineann - 20 brú aní­os (Modhnaithe) agus 20 suí­-aniar.

    Uas-aga ceadaithe 1 nóiméad. Is triall Pas nó Teipe í seo.

    Buaine Aeróbach

    Beidh ar iarratasóirí­ má­le go leith a rith (1 & 1/2) laistigh de theorainn ama Óglaigh na hÉireann thíos. Sin iad na huas-agaí a cheadaítear. Is triall Pas nó Teipe íí seo.

    • Fireann - 11 Nóiméad 40 seic.
    • Baineann - 13 Nóiméad 10 seic.
    fold faq

    Cén teidlíocht saoire a bheidh agam?

    Pearsanra na Seirbhíse Ginearálta agus Printísigh:
    Tá pearsanra i dteideal 28 lá saoire sa bhliain.

    Oifigigh agus Daltaí Oifigigh:
    Is féidir suas go 31 lá saoire sa bhliain a cheadú do dhaltaíagus d'oifigigh shísearacha. Is féidir 43 lá saoire sa bhliain a cheadú d'oifigigh shinsearacha.

    fold faq

    An mbeidh orm chun cónaí i mbeairic?

    Pearsanra na Seirbhí­se Ginearálta agus Printísigh:
    Beidh Pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic i rith na tréimhse oiliúna tosaigh. Is féidir Ar chríochnú an phearsanra oiliúna iarratas a dhéanamh chun cónaí­ lasmuigh de na beairice.

    Oifigigh agus Daltaí Oifigigh:
    Beidh pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic ar fud an gcúrsa oiliúna tosaigh. Nuair a choimisiúnú, is féidir le hoifigigh seo maidir le maireachtáil taobh amuigh de na beairice.

    fold faq

    An mbeidh orm dul thar lear?

    Is tuigthe é seirbhís thar lear a bheith éigeantach le haghaidh pearsanra uile Óglaigh na hÉireann.

    fold faq

    Conas is féidir dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm?

    Is féidir le pearsanra, tar éis dóibh traenáil tosaigh a chrí­ochnú go rathúil, iarratas a dhéanamh chun an Cúrsa Roghnaithe le haghaidh Sciathán Fiannóglaigh an Airm a dhéanamh. Má mheastar gur éirigh leis an iarratasóir ar an gcúrsa, ansin glacfar leis/léi isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm.

    fold faq

    An féidir iarratas a dhéanamh chun dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm má táim sa RDF?

    Ní féidir. Baill de Bhuan-Óglaigh na hÉreann amháin atá i dteideal iarratas a dhéanamh chun dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm.