Dul Chun Cinn Gairme

Ard-Mhionoifigeach Kieran Brennan — Rannóg Tacaíocht Seirbhíse

Cén obair a dhéanann tú?

Tá me fostaithe mar Ard-Mhionoifigeach Riaracháin i gCeanncheathrú na Seirbhíse Cabhlaigh. Cuimsíonn an ról ilghnéitheach seo Ionramháil Fear mar Bhainisteoir Oifige agus maoirseacht ar ghnóthaÁ Riaracháin ag Leibhéal na Ceanncheathrú. Áirítear ina measc siúd mar shampla ag déanamh bainistíochta ar an modúl PMS i leith Bhuiséad Liúntas Dualgas Slándála na Seirbhíse Cabhlaigh de thart ar €1 Milliún, ag bainistiú an PTR agus Buiséad Taistil, ag déanamh socruithe taistil thar lear le haghaidh Oifigigh agus Pearsanra uile na Seirbhíse Cabhlaigh, ag Riar Sásamh in Éagóracha na Seirbhíse Cabhlaigh.

Conas a fuair tú an Post sin?

Táim i mo Riarthóir Gairmiúil ó 1987 curtha chun cinn go dtí an chéim is airde is féidir faighte agam laistigh de mo Bhrainse. Éilíonn an ról seo aire do mhionphointí, ardleibhéal eolais ghairmiúil agus eitic láidir oibre. 

Cén chineál cúrsaí atá déanta agat?

Tá na Cúrsaí Riaracháin uile in Óglaigh na hÉireann atá bainteach le mo chuid dualgas déanta agam mar aon le cúrsaÁ gairme. Cuimsíonn na cúrsaí riaracháin cúrsaí na gCeannairí Gnósheomra agus na Sáirsintí chomh maith le cúrsa Bhainistíocht Pearsanra agus cúrsa Ríomhaireachta an Aonaid.

Cén tarlú is mó a bhfuil cuimhne agat air i do ghairmréim?

Go cinnte is iomaí buaicphointe a bhí i mo ghairmréim go dtí seo ach an ceann is mó a fhanann i m’intinn ná a bheith ag traenáil ranganna Earcach i 1999/2000. Creidim go samhlaíonn gach duine sa tSeirbhís Chabhlaigh é/í féin ag pointe éigin ina t(h)eagascóir sa Choláiste Cabhlaigh i mbun rang earcach agus b’amhlaidh domsa é. Roghnaíodh mé chun earcaigh a thraenáil i ndiaidh dom an cúrsa caighdeánach ONC a chríochnú i 1999. Tar éis grúpa sibhialtach gan slacht a fheiceáil ag teacht isteach an geata is iontach an t-údar mórtais agus gnóthachtála a thugann sé dom gur éirigh liom iad a stiúradh trí staideanna éagsúla na traenála Earcaigh agus go gcastar na fir agus mná sin orm sna laethanta seo agus iad i mbun a gcuid dualgas laethúil sa tseirbhís.

Cén pleananna atá agat don am atá le teacht?

Tá seirbhís fiche cúig bliana tugtha agam sa tSeirbhís Chabhlaigh agus fós féin tugann gach lá nua a dhúshlán ar leithligh leis. Amach romham ba mhaith liom a bheith bainteach le traenáil brainse agus ar an gcaoi sin a chinntiú go sásófar na riachtanais riaracháin sa tSeirbhís Chabhlaigh sa todhchaí. 

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhaoine óga ar mhian leo dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

Is éard a déarfainn le duine óg ar bith ar mhian leis dul isteach inÓglaigh na hÉireann go bhfuil tú ag roghnú dul isteach i gceann de na heagraíochtaí is gairmiúla in Éirinn. Cé go bhfuil sé dúshlánach tabharfaidh an luach saothair a gheobhaidh tú de bharr do chuid oibre crua agus do chuid diograis saol i bhfad níos fearr duit ná a bheifeá ag súil leis. ‘Oibrigh go crua, imir go cóir agus thar aon rud déan do dhícheall agus éireoidh go breá leat i do ghairmréim in Óglaigh na hÉireann’.

Leigh a tuilleadh faoi An tSeirbhís Chabhlaigh