An Próiseas Ionduchtaithe

Reachtáiltear an Comórtas do Dhaltaí Oifigigh go bliantúil agus is é seo an t-aon bhealach atá ag iarratasóirí ionchasacha chun dul isteach in Óglaigh na hÉireann le bheith mar Oifigeach Seirbhíse Cabhlaigh.

Iarratas

Ní mór d’iarratasóirí ionchasacha foirm iarratais a chomhlánú ar líne ar an suíomh gréasáin seo. Fógraítear dátaí an chomórtais sna Nuachtáin Náisiúnta agus ar an suíomh gréasáin seo agus ní ghlactar le hiarratais ach ar na dátaí sin. Déanfar gach cumarsáid le hiarratasóirí trí ríomhphost ar feadh aga an chomórtais.

Tástáil Shíciméadrach

Tabharfar cuireadh do gach iarratasóir a shásaíonn na critéir cháilitheachta íosta teacht chuig an ionad Tástála Síciméadraí, áit a mbeidh na tástálacha seo a leanas le déanamh acu:

 • Réasúnaíocht Bhriathartha
 • Réasúnaíocht Uimhriúil
 • Cleachtadh Postaithrise

Ionad Measúnaithe Thar Oíche Lá 1

Tugtar cuireadh d’iarratasóirí a n-éiríonn leo ag an gcéim tástála síciméadraí teacht chuig Ionad Measúnaithe sa Bhunáit Chabhlaigh. Cuimsíonn an measúnú:

 • Scrúdú Liachta — Beidh ar iarratasóirí scrúdú iomlán liachta míleata a dhéanamh sular féidir leo dul ar aghaidh sa chomórtas.
 • Tástáil Ionduchtaithe Aclaíochta — tástáil pas nó teipe í seo, ní cheadófar d’iarratasóirí nach éiríonn leo dul ar aghaidh sa chomórtas.
 • Réamhamharc Réalaíoch Poist — Gheobhaidh iarratasóirí coimrí ó dhaltaí oifigigh agus ó oifigigh shóisearacha atá sa tseirbhís chun léargas a thabhairt dóibh ar an saol míleata. 
 • Freachnamh Grúpa — Beidh ar iarratasóirí a bheith páirteach i bhfreachnamh grúpa áit a ndéanfar measúnú orthu i leith ceannaireachta, obair bhuíne agus scileanna cumarsáide.

Ionad Measúnaithe Thar Oíche Lá 2 - Agallamh

Tá an t-agallamh ar bhonn inniúlachta agus déanfar measúnú ar iarratasóirí i leith na n-inniúlachtaí seo a leanas:-

 • Ceannaireacht
 • Réiteach Faidhbe
 • Tionscnaíocht agus Tiomantas
 • Láimhseáil Faisnéise
 • Teacht Aniar
 • Obair Bhuíne
 • Pleanáil agus Eagrú
 • Éisteacht agus Urlabhraíocht
 • Toilteanas chun foghlama

Imréiteach Slándála

Déanfaidh an Garda Síochána imréiteach slándála ansin i leith na n-iarratasóirí is airde scór. Ní mór go n-éireodh le hiarratasóirí san imréiteach slándála chun go gcuirfí san áireamh iad le haghaidh ionduchtaithe.

Damhachtain Daltais Oifigigh

Déanfar Daltas Oifigigh na Seirbhíse Cabhlaigh a dhamhachtain ar na hiarratasóirí is airde a chríochnaigh in ord fiúntais sa chomórtas.

Leigh a tuilleadh faoi An tSeirbhís Chabhlaigh