An tSeirbhís Chabhlaigh

Téigh sa tSeirbhís Chabhlaigh

Is cuid dhílis d’Óglaigh na hÉireann an tSeirbhís Chabhlaigh agus í mar comhpháirt mhuirí Óglaigh na hÉireann. Tagann an 1,094 fear agus bean atá inti as na 32 contae in Éirinn agus déanann an tSeirbhís Chabhlaigh a dÁcheall na pearsanra is fearr a earcú. Tá dhá leibhéal iontrála ann chun dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh  i.e. dul isteach inti mar Dhalta nó dul isteach inti mar Earcach. Tá gairmeacha beatha difriúla agus dúshláin dhifriúla ag baint le gach aon bhealach díobh.

Féach Gairmeacha Beatha chun tuilleadh eolais a fháil i dtaobh dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Daltachas

Oifigigh a bhíonn sna bainisteoirí, sa lucht déanta cinntí, agus na sna ceannairí in Óglaigh na hÉireann. Bíonn Oifigeach de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh ina speisialtóir sa Bhrainse Oibríochtaí nó sa Bhrainse Innealtóireachta. Is iad Oifigigh an Bhrainse Oibríochtaí a bhíonn freagrach as an long a rith go héifeachtúil. Is ón mBrainse seo amháin a thagann Captaen loinge. Cuirfear oiliúint ar Dhalta ón mBrainse Innealtóireachta go dtí leibhéal ina mbeidh ar a chumas/a cumas post a thógáil mar Oifigeach Innealtóireachta Muirí. Bíonn an tOifigeach Innealtóireachta freagrach as gach rud a choinníonn an long ar snámh, ag gluaiseacht, agus ináitrithe. Áirítear ar thréithe Oifigigh den scoth iad seo a leanas: a bheith in ann cinntí maithe a dhéanamh agus strus air, suim a bheith aige san aclaÁocht, agus tuiscint mhaith ar oirbheartaÁocht mhÁleata a bheith aige.

Má cheapann tú go bhfuil tú in ann a bheith i gceannas fhoireann mairnéalach ar bord loinge de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh ansin faigh amach cad a bheadh i gceist le Daltachas sa tSeirbhís Chabhlaigh inniu.

Earcaigh

Téann earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh chun cinn le bheith mar chnámh droma SheirbhÁs Chabhlaigh na hÉireann. Maireann traenáil na n-earcach ar feadh 20 seachtain agus tar éis an cúrsa a chríochnú go rathúil téann an tEarcach ar bord ceann de longa Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann mar Ghnáthmhairnéalach. Téann na freagrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ar ghnáthmhairnéalach ó chothabháil a dhéanamh ar sheirbhísí riachtanacha ar an long go bordáil armtha soitheach eile mar chuid de mhisean díchumasaithe drugaí. Más suim leat saol na farraige téigh in éineacht leis an togha mar Earcach na Seirbhíse Cabhlaigh

Oifig Daonchumhachta na Seirbháse Cabhlaigh
Seoladh:

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Chabhlaigh,
An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
An Cóbh,
Co. Chorcá.

P24 FY71

Oifig: Lo-Call 1890 262828
Ráomhphost: navy.manpower@defenceforces.ie

Léigh níos mó faoin Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh