Déan Teagmháil Linn

Déileálann Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann le fiosrúcháin faoi Óglaigh na hÉireann. Le heolas ar EarcaÁocht a fháil, déan teagmháil leis an Oifig EarcaÁochta, le do thoil. Tá mionsonraí ar fáil ar an leathanach seo.


Oifigá Daonchumhachta & EarcaÁochta Óglaigh na hÉireann

Rannóg Earcaíochta Óglaigh na hÉireann
Seoladh:


Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann,
Bothar an Stáisiúin,
Droichead Nua,
Co. Chill Dara

Oifig: Lo-Ghlao 426555
045 49 2553/2555
Ráomhphost: recruitment@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta 1ú Briogáid
Seoladh:

An Oifigeach Daonchumhachta
Ceanncheathrú 1ú Briogáid,
Dún Uí Choileáin,
Corcaigh.

T23 VA02

Fiosruithe Gin
Oifig:
(021) 451 4000 - Dún Uí Choileáin
(021) 451 4108
Ríomhphost: 1bde.recruitment@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta 2ú Briogáid
Seoladh:
 

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú 2ú Briogáid,
Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.

D06 RX00

Oifig:
Ríomhphost: 2bde.recruitment@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta an Aerchóir
Seoladh:

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Aerchóir,
Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill,
Co. Bhaile Átha Cliath.

D22 X2Y4

Oifig: 01 403 7561
Ráomhphost: aircorps.manpower@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta an ATOÉ
Seoladh:
An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú ATOÉ
Dún Cheannt,
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara.

Oifig: 045 44 5021
Ráomhphost: dftc.manpower@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta na Seirbháse Cabhlaigh
Seoladh:

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Chabhlaigh,
An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
An Cóbh,
Co. Chorcá.

P24 FY71

Oifig: Lo-Call 1890 262828
Ráomhphost: navy.manpower@defenceforces.ie

An Iris An Cosantóir

An Cosantóir
Seoladh:

An Rannóg Caidreamh Poiblá,
Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann (DFHQ),
Dún Cheannt,
Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓÉ),
Campa an Churraigh,
Co Chill Dara.

Oifig: 045 45 5312
Ráomhphost: magazine@military.ie
Láithreán Gréasáin: http://www.dfmagazine.ie

Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann

Seoladh:

An tOifigeach Eolais,
Rannóg PR, Bloc 5,
Ceannceathrú Oglaigh na hÉireann
Dún Cheannt,
Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATOÉ)
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara.

Oifig: 045 44 5306/ 5308
Ráomhphost: info@military.ie
admin@military.ie

Preasoifigá Óglaigh na hÉireann

Tabhair ar aird le do thoil nach ndéileálann an Phreasoifig ach le fiosrúcháin ón bPreas agus ó na Meáin.

Preasoifig Óglaigh na hÉireann
Seoladh:

Preas-Oifigeach
Brainse Caidrimh Poiblá,
Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann,
Bothar an Stáisiúin,
Droichead Nua,
Co. Chill Dara

W12 AD93

Oifig: 045 49 2502 , 045 49 2503
Ráomhphost: press@military.ie

Preas-Oifig An tAerchór

Seoladh:

An Preasoifigeach,
Ceanncheathrú an Aerchóir,
Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill,
Co. Bhaile Átha Cliath.

D22 X2Y4

Oifig: 01 403 7512 / 01 403 7561
Ráomhphost: aircorpspress@military.ie

Preasoifig na Seirbhíse Cabhlaigh

Seoladh:

An Preasoifigeach
Ceanncheathrú na Seirbhíse Cabhlaigh,
An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
Cóbh,
Co. Chorcaí

P24 CP21

Oifig: 021 486 4769
Rphost: navypress@military.ie

Dún Óglaigh na hÉireann

Dún Aogáin, Dún Dealgan, Co Lú
Seoladh:

Dún Aogáin, Dún Dealgan, Co Lú

A91 RX30

Aonaid:

27 Cathlán Coisithe
Complacht A & B

Fón: Fiosruithe Ginearálta (042) 9332295
Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Átha Cliath
Seoladh:

Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill, 
Co. Bhaile Átha Cliath.

D22 X2Y4

Fón: Fiosruithe Ginearálta (01) 403 7800 or (01) 459 2493
Dún Chathail Bhrugha, Baile Átha Cliath
Seoladh:


Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.

D06 RX00

Aonaid:
Ginearáloifigeach i gCeannas
7 Cathlán Coisithe
2 Briogáid Scuadrún Marcra
2 Briogáid Complacht CIS
2 Briogáid Complacht Iompair
2 Briogáid Complacht Ordanáis
2 Briogáid Complacht Póilání Airm
Scoil Cheoil Óglaigh na hÉireann
An Chartlann MhÁleata

Aonaid Chúltaca:

Complacht D - 7 Cathlán Coisithe
Dhá Trúpaí Scuadrún Marcra
Buáon Raidió CIS 
Dhá Bhuáonta Complacht Iompair
Buáon Póiláná Airm
Aonad Cúltaca na Seirbháse Cabhlaigh Baile Átha Cliath - DUNSR
Fón:

Fiosruithe Ginearálta (01) 804 6000
An Chartlann MhÁleata (01) 804 6457

Dún Uá Choileáin, Corcaigh
Seoladh:

Dún Uá Choileáin,
Corcaigh

T23 VA02

Aonaid:Ginearáloifigeach i gCeannas
1 Briogáid Reisimint Airtléire
1 Briogáid Scuadrún Marcra
1 Briogáid Complacht CIS
1 Briogáid Complacht Innealtóir
1 Briogáid Compacht Iompair
1 Briogáid Complacht Ordanáis
1 Briogáid Complacht Póiláná Airm

Aonaid
Chúltaca

4 Bataire Airtléire
5 Bataire Airtléire
Dhá Trúpaí Scuadrún Marcra
Buíon Raidió CIS
Dhá Bhuáonta Complacht Iompair
Buíon Póiláná Airm

Fón: Fiosruithe Ginearálta: (021) 451 4000
Dún Chostúim, Baile Átha Luain, Co na hIarmhá
Seoladh:


Dún Chostúim,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhá

N37 X2Y6

Aonaid:


6 Cathlán Coisithe
2 Briogáid Reisimint Airtléire
2 Briogáid Complacht Innealtóir

Aonaid
Chúltaca:

4 Bataire Airtléire
5 Bataire Airtléire
Buáon Innealtóir Réimse

Fón: Fiosruithe Ginearálta (090) 642 1000
Campa an Churraigh, Co. Chill Dara
Seoladh:

Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara

Aonaid:

Ginearáloifigeach i gCeannas
An Coláiste Máleata
Aonad TacaÁochta ATÓÉ
ATÓÉ Grúpa CIS
ATÓÉ Grúpa Iompair
ATÓÉ Grúpa Innealtóir
ATÓÉ Grúpa Ordanáis
ATÓÉ Grúpa Póiláná Airm
1 Complacht Meicnithe Coisithe
1 Scuadrún Marcra Armtha
Airm Sciathán Fiannóglaigh
Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann
Oifig An Cosantóir

Aonaid
Chúltaca:
Dhá Trúpaí Scuadrún Marcra
Dhá BhuÁonta Meicnithe Coisithe
Fón: Fiosruithe Ginearálta (045) 44 5000
Dún Uí Mhaoilíosa (An Rinn Mhór) Gaillimh
Seoladh:

Dún Uí Mhaoilíosa (An Rinn Mhór) Beairic,
An Rinn Mhór,
Gaillimh

H91 E22C

Aonaid: 1 Cathlán Coisithe
Aonaid Cúltaca  Complach D, 1 Cathlán Coisithe
Fón: (091) 751156
Campa Fionnabhair, Béal Átha Seanaidh, Co Dhún na nGall
Seoladh:


Campa Fionnabhair,,
Béal Átha Seanaidh,
Co Dhún na nGall

F94 C985  

Aonaid: 28 Cathlán Coisithe
Fón: Fiosruithe Ginearálta (071) 981533
Ospidéal Ginearálta Míleata, Campa an Churraigh, Co. Chill Dara
Seoladh:


Ospidéal Ginearálta Míleata,
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara

Fón:  Fiosruithe Ginearálta (045) 441 203
Inis Sionnach Bunáit na Seirbhíse Cabhlaigh na hÉireann, Co Chorcaí
Seoladh:


Inis Sionnach
Cóbh,
Co Chorcaí

P24 CP21

Fón: (021) 4864700
Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath
Seoladh:


Dún Mhic Aoidh,
Chiardhuibh Ave.,
Baile Átha Cliath 7

D07 A065

Aonaid:Stiúrthóir Chór CIS
Stiúrthóir Chór Ordanáis
Stiúrthóir Chór Iompair & Soláthair
Stiúrthóir Chór Innealtóirí
Scoil Eachaíochta an Airm
Stiúrthóir Oiliúna Óglaigh na hÉireann
Ceann Séiplíneach
Cumann Lúthchleas Óglaigh na hÉireann
Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann
Complacht CIS Óglaigh na hÉireann

Fón: Fiosruithe Ginearálta (01) 804 6000
Dún uí Sairséalaigh, Luimneach
Seoladh:

Dún uí Sairséalaigh,
Luimneach,

V94 TXD9

Aonaid: 12 Cathlán Coisithe
Aonaid Chúltaca: Complacht C - 12 Cathlán Coisithe
Aonad Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh Luimneach - LUNSR
Fón: (061) 314363
Ospidéal Naomh Bricins, Baile Átha Cliath
Seoladh:

Ospidéal Naomh Bricins,
Baile Átha Cliath 7

D07 DC84

Aonaid: Stiúrthóir Chór Liachta
Fón: Fiosruithe Ginearálta: 01 8046970
Dún Naomh Stiofáin, Cill Chainnigh
Seoladh:

Dún Naomh Stiofáin,
Cill Chainnigh

Aonaid: 3 Cathlán Coisithe
Aonaid Chúltaca: Complacht C - 3 Cathlán Coisithe

Fón: (056) 772 1174

Dún Óglach Cúltaca

Mainistir na Búille, Co Ros Comáin
Seoladh:

Mainistir na Búille,
Co Ros Comáin

Aonaid: Complacht E - 6 Cathlán Coisithe
Fón: (090) 642 1000
Bré, Co Chill Mhantáin
Seoladh:

Bré,
Co Chill Mhantáin

Aonaid:

Complacht E - 7 Cathlán Coisithe

Fón: (01) 804 6000
Caisleán an Bharraigh, Co Mhaigh Eo
Seoladh:

Caisleán an Bharraigh
Co Mhaigh Eo

Aonaid: Complacht D - 6 Cathlán Coisithe
Fón: (090) 642 1000
An Chabháin
Seoladh:

An Chabháin

Aonaid:

Complacht C - 27 Cathlán Coisithe

Fón: (0429) 333502
An Clochán, Co na Gaillimhe
Seoladh:

An Clochán,,
Co na Gaillimhe

Aonaid: Complacht C - 1 Cathlán Coisithe
Fón: (091) 751703
Inis, Co an Chláir
Seoladh:

Inis,
Co an Chláir

Aonaid Complacht E - 1 Cathlán Coisithe
Fón: (091) 751703
Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall
Seoladh:

Leitir Ceanainn,
Co Dhún na nGall

Aonaid

Complacht C - 28 Cathlán Coisithe

Fón: (071) 984150
Mala, Corcaigh
Seoladh:

Mala,
Co Chorcaí

Aonaid: Complacht D - 12 Cathlán Coisithe
Fón: (061) 314304
An Muileann gCearr, Co na hIarmhí
Seoladh:

An Muileann gCearr,
Co na hIarmhí

Aonaid: Complacht C - 6 Cathlán Coisithe
Fón: (090) 642 1000
Uaimh, Co na MÁ
Seoladh:

Uaimh,
Co na MÁ

Aonaid:

Complacht E - 27 Cathlán Coisithe

Fón: (0429) 333502
Sciobairín, Chorcaí
Seoladh:

Sciobairín,
Co Chorcaí

Aonaid: Complacht F - 12 Cathlán Coisithe
Fón: (061) 314304
Sligeach
Seoladh:

Sligeach

Aonaid

Complacht D - 28 Cathlán Coisithe

Fón: (071) 984150
Teampall Mór
Seoladh:


Dún McCann
Teampall Mór,
Co. Thiobraid Arann

Aonaid: Complacht D - 3 Cathlán Coisithe
Fón:  (056) 772 1174
Trá Lí, Ciarraí
Seoladh:

Trá Lí,
Co. Ciarraí

Aonaid: Complacht E - 12 Cathlán Coisithe
Fón: (061) 314304
Port Láirge
Seoladh:

Port Láirge

Aonaid: Complacht F - 3 Cathlán Coisithe 
Aonad Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh Port Láirge - WUNSR
Fón: (056) 7721174
Loch Garman
Seoladh:

Loch Garman

Aonaid:

Complacht E - 3 Cathlán Coisithe

Fón: (056) 7721174

Campaí Traenála Óglaigh na hÉireann

Campa Chúl na Móna , Co Chill Mhantáin
Seoladh:


Campa Chúl na Móna,
Gleann UÁ Mháil,
Co Chill Mhantáin

Fón:

Fiosruithe Ginearálta (045) 445 000
Raon Maor (045) 404 653

Campa Bhaile Mhic Gormáin , An Mhí
Seoladh:


Campa Bhaile Mhic Gormáin,
Bhaile Mhic Gormáin ,
Co. An Mhí

K32 EA32

Fón: (01) 841 2716
Cill Bhráde Camp, Cill Mhantáin
Seoladh:

Cill Bhráde Camp,
Co. Cill Mhantáin

D24 W599

Fón: Fiosruithe Ginearálta (01) 458 2169
Campa Chill Uird, Corcaigh
Seoladh:

Campa Chill Uird,
Campa Chill Uird, Corcaigh

Fón: Fiosruithe Ginearálta (025) 24011

Sonraí Teagmhála na Óglach Cúltaca

1ú Briogáid RDF
Seoladh:

Ceanncheathrú  1ú Briogáid RDF
Dún Uí Choileáin,
Corcaigh, D07 DC84

Oifig: Cúrsaí Riaracháin - 061 314233-ext 4380
Ríomhphiost:

Eolais a Earcaíocht - dicky.doyle@defenceforces.ie

2ú Briogáid RDF
Seoladh:

Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.

D06 RX00

Oifig:

01-8046244.

Ríomhphiost:

frank.moles@defenceforces.ie

Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh
Seoladh:

An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
Co. Chorcaí.

P24 CP21

Oifig:

021 4864700

Ríomhphiost:

nsrcadre@eircom.net

An Chartlann MhÁleata

An Chartlann MhÁleata
Seoladh:

Oifigeach i gCeannas,
An Chartlann MhÁleata,
Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais
Baile Átha Cliath 6.

Oifig: + 00 353 1 8046457
Ríomhphost: militaryarchives@defenceforces.ie

Saoráil Faisnéise

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Seoladh:
An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,
Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann,
An Roinn Cosanta,
Bothar an Stáisiúin,
Droichead Nua.
Co. Chill Dara

Oifig:

(45) 49 2577/2578

RÁomhphost: foi@defenceforces.ie

SeoltaÁ Thar Lear

 Pearsanra Óglaigh na hÉireann - UNIFIL
Seoladh:Number, Rank, Name
Irish Contingent,
PO Box 199,
UNIFIL,
Tyre,
Lebanon

 

Pearsanra Óglaigh na hÉireann - UNDOF
Gnáth
seoladh:

Number, Rank, Name
Irish Contingent
Camp Ziouani
PO Box 106
Qatzrin 12900
Israel.


DHL Poist Cláraithe:

Service NO
Rank
Name
Irish Contingent
Camp Ziouani
next to Kibutz Ein-Zivan
Golan Heights
10426
Israel

Cuireadh in iúl againn ba chóir go mbeadh aon rud ar bith luach substaintiúil sna litreacha.

Do féadfaidh thabhú cánacha nó pionóis ar earraí leictreacha nó ar earraí daor  ag teacht isteach go dtí an AO Misean .