Coláiste na SeirbhÁse Cabhlaigh

An phrÁomhaidhm atá ag Coláiste na SeirbhÁse Cabhlaigh ná traenáil a chur ar phearsanra an chabhlaigh d’oibrÁochtaÁ éifeachtachta cabhlaigh ar mhaithe le cosaint an Stáit. TuairiscÁonn an tOifigeach atá i gceannas Choláiste na SeirbhÁse Cabhlaigh go dÁreach do FOCNS faoi gach nÁ a bhaineann le traenáil na SeirbhÁse Cabhlaigh.

Reáchtáileann Coláiste na SeirbhÁse Cabhlaigh ionduchtú, traenáil agus oideachas phearsanra na SeirbhÁse Cabhlaigh do dhúshláin an tsaoil chabhlaigh sa 21ú céad. ÁirÁtear ar na dúshláin sin an cumas chun déileáil go héifeachtach leis na dúshláin reachtúla, polaitiúla, geilleagracha agus eolaÁocha a tharlóidh ar láthair dhomhanda atá ag athrú de shÁor.
Baintear amach an cumas sin trÁ thraenáil bhunúsach, leanúnach agus speisialta mar aon le hoideachas atá ag teacht leis na caighdeáin ábhartha is airde.

Tá Coláiste na SeirbhÁse Cabhlaigh roinnte ina thrÁ fho-scoil mar a leanas:

Scoil Traenála na nOifigeach  Léigh tuilleadh

An Scoil Traenála OibrÁochtúla MÁleata agus Cabhlaigh  Léigh tuilleadh

An Scoil Innealtóireachta Cabhlaigh  Léigh tuilleadh

Déantar an traenáil mhÁleata i saoráidÁ Choláiste na SeirbhÁse Cabhlaigh ag an mBunáit Chabhlaigh in Inis Sionnach i lár Chuan ChorcaÁ.

Déantar an traenáil neamh-mhÁleata in aice láimhe ag Coláiste Náisiúnta MuirÁ na hÉireann NMCI i Rinn an ScidÁgh, Co. ChorcaÁ. 

Faigh tuilleadh eolais faoi An tSeirbhÁs Chabhlaigh