An Coláiste MÁleata

Sa bhliain 1923, rinne an tAcht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha) 1923 foráil do bhunú Choláiste Míleata Éireannach, agus bunaíodh Scoil Teagaisc an Airm ina raibh foireann mhór faoi cheannas Maorghinearál. Bhí sí lonnaithe sa Bhearaic Airtléire i gCill Dara ar dtús agus aistríodh í go dtí Dún Keane (Dún an Phiarsaigh) sa bhliain 1924. Cuireadh Misean Míleata na hÉireann go dtí Stáit Aontaithe Mheiriceá i 1926 chun staidéar a dhéanamh ar ghairm na n-arm ag bunaíochtaí míleata i Meiriceá. Bunaíodh Coláiste Míleata na hÉireann, mar atá cur amach againn anois air, go foirmiúil i 1930, agus coimisiúnaíodh an chéad rang daltaí an bhliain sin.

Tá an Coláiste Míleata freagrach as oiliúint agus foirceadal a chur ar fáil do Cheannaireacht, bainistíocht agus aonaid chomhraic de chuid Óglaigh na hÉireann. íirítear san oiliúint cúrsaí gairme, tacaíocht d’armáin choisithe, cúrsaí don bhainistíocht shinsearach agus oiliúint thar lear.

Tá an Coláiste Míleata comhdhéanta de cheithre Scoil.

An Scoil Ceannais agus Foirne

Is í an Scoil Ceannais agus Foirne Scoil Shinsearach Óglaigh na hÉireann. Tacaíonn sí le forbairt ghairmiúil Oifigeach Sinsearach uile Óglaigh na hÉireann trí chúrsaí oideachais sainoiriúnaithe a chur ar fáil. Díríonn na cúrsaí seo ar cheannairí sinsearacha a fhorbairt ar féidir leo próisis smaointeoireachta chriticiúla agus cinnteoireacht réasúnach a úsáid chun fadhbanna a réiteach laistigh de na timpeallachtaí casta míleata, eacnamaíocha, faisnéise, agus taidhleoireachta a bhféadfaí iad a phostú iontu ar imscaradh. An cuspóir atá ann ná chun Oifigigh Shinsearacha a chumasú le hoibríochtaí a phleanáil agus a riaradh thar speictream iomlán gníomhaíochtaí míleata ag leibhéil oirbheartaíochta, oibríochta agus straitéise i dtimpeallachaí náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Léigh tuilleadh faoi An Scoil Ceannais agus Foirne

An Scoil Coisithe

Is é ról na Scoile Coisithe, laistigh dá trí sciathán cumaisc, ná na leibhéil is airde oideachais agus traenála míleata a chur ar fáil d’Oifigigh agus d’Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe Óglaigh na hÉireann. Soláthraíonn an Scoil Coisithe saintraenáil gairme i leith armán coisithe agus cúrsaí foirne le haghaidh Oifigeach agus Oifigeach Neamhchoimisiúnaithe, de réir fhoirceadal reatha Óglaigh na hÉireann (DF) ar mhaithe leis na scileanna gairmiúla iomchuí a thabhairt dóibh chun a gcuid ról sannta a chomhlíonadh go héifeachtach laistigh den Stát agus ar imscartha thar lear ag leibhéil oirbheartaíochta agus oibríochta.

Léigh tuilleadh faoi An Scoil Coisithe

Scoil na nDaltaí

Tá Scoil na Daltaí freagrach as oiliúint agus oideachas na n-oifigeach do Óglaigh na hÉireann. Bunaíodh i 1928, tá traidisiún fada agus bródúil as Scoil na Daltaí, agus ó shin i leith  go bhfuil beagnach 2,800 céimithe an scoil tar éis choimisiúnaithe a fháil sna Buan-Óglaigh (PDF).

Léigh a tuilleadh faoi Scoil na nDaltaí

Scoil Traenála na Náisiún Aontaithe in Éirinn

Ó thráth a bunaithe i leith is í Scoil Traenála na Náisiún Aontaithe in Éirinn (UNTSI) pointe fócasach iarracht Óglaigh na hÉireann chun réiteach le haghaidh Óibríochtaí Tacaíochta Síochána a chaighdeánú. Tá an méid sin curtha i gcrích tríd an taithí atá faighte ar an réimse is leithne misean síochána ar fud an domhain le caoga bliana anuas. Tá an bunachar eolais atá againn fairsingthe a thuilleadh trí chlár gníomhach idirchaidrimh agus malairte le cuid mhaith institiúidí míleata agus sibhialtacha oideachais agus traenála eile atá bainteach le staidéar a dhéanamh ar Oibríochtaí Tacaíochta Síochána Idirnáisiúnta.

Léigh a tuilleadh faoi An Scoil Traenála na Náisiún Aontaithe in Éirinn

An Scoil Airtléire

Tá an Scoil Airtléire ina cuid d’Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (DFTC) agus is í lárionad barr feabhais na traenála airtléire de chuid Óglaigh na hÉireann. Tá an Scoil Airtléire, a bunaíodh i 1931, foirnithe ag teagascóirí ar ardchaighdeán ón gCór Airtléire.  Tá an bunachar eolais atá againn á leathnú go seasta tríd an taithí atá faighte againn ó bhabhtaí imscartha airtléire ar mhisin sa bhaile agus thar lear araon agus trí chlár gníomhach liaison le hinstitiúidí míleata airtléire eile agus trí fhreastal a dhéanamh ar chúrsaí thar lear. Reáchtálann an Scoil Airtléire cúrsaí gairme agus teicniúla in Airtléire Mhachaire agus Aerchosaint, déanann sí gach cleachtadh lámhaigh bheo airtléire sa Stát a mhaoirsiú, eagraíonn sí agus déanann sí maoirsiú ar Fhreachnaimh Chóir agus ar Thaispeántais Chomh-Armán agus déanann an scoil forbairtí in oirbheartaíocht, i dteicnící agus i nósanna imeachta a anailísiú agus a luacháil. Déanann an Scoil Airtléire taighde chomh maith ar an teicneolaíocht airtléire is nua ar mhaithe le forbairt leanúnach a bheith á  déanamh ar fheidhm an Chóir.

Léigh níos mó faoi an Scoil Airtléire

An Scoil Mharcra

Is í an Scoil Mharcra institiúid traenála tiomnaithe an Chóir Mharcra agus tá sainchumas aici i leith cheannas, rialú, thraenáil, oibriú agus imscaradh oirbheartaíoch armúir chun tacaú le briogáidí airtléire agus i gcothabháil acmhainní armúrtha Óglaigh na hÉireann. Is iad na haonaid oibríochta neamhspleácha, a sholáthraíonn acmhainneacht tacaíochta comhraic armúrtha éadrom chuig na briogáidí airtléire agus i gcás an 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha, acmhainn comhraic armúrtha chuig Óglaigh na hÉireann, atá bunúsach d’eagrú an Chóir.

Léigh tuilleadh faoi Scoil Marcra

An Scoil Riaracháin MhÁleata

Is féidir cur síos a dhéanamh ar Riarachán Míleata, mar a bhaineann sé le hÓglaigh na hÉireann, mar na gnóthaí míleata uile nach bhfuil san áireamh i straitéis agus oirbheartaíocht a eagrú, a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm. Go príomha baineann an téarma sin le hacmhainní daonna, le seirbhísí pearsanra agus le lóistíochtaí. Cuireann an Scoil Riaracháin Mhíleata an traenáil is gá ar fáil sna réimsí sin uile ar mhaithe le cuspóirí straitéiseacha Óglaigh na hÉireann a chur chun cinn agus béim nÁos mó á cur ar ardbhainistíocht pearsanra agus lóistíochtaí.

Léigh tuilleadh faoi An Scoil Riaracháin Mhíleata

Scoil Chorpoideachais Óglaigh na hÉireann

Is é an ról atá ag Scoil Chorpoideachais Óglaigh na hÉireann ná infheidhmeacht choirp, stíl mhaireachtála shláintiúil agus spórt laistigh d’Óglaigh na hÉireann a chur chun cinn agus cúrsaí struchtúrtha forchéimnitheacha traenála agus teagaisc sa chorpoideachas, atá sábháilte, éifeachtach agus ag teacht le treochtaí agus forbairtí an lae inniu, a thairiscint do mhic léinn uile na scoile. Is í DFPES an t-aon ionad corpoideachais atá ag Óglaigh na hÉireann agus soláthraíonn sí iliomad cúrsaí ó Chúrsaí le haghaidh Teagascóirí Corpoiliúna (PTI) go cúrsaí tarrthála agus cúrsaí uisce-bhunaithe.

Léigh tuilleadh faoi Scoil Chorpoideachais Óglaigh na hÉireann