• Preasoifig Óglaigh na hÉireann

  An Nuacht is DeireanaÁ agus TuairimÁ ó ar fud Óglaigh na hÉireann
  Léigh tuilleadh
 • An Roinn Gairmeacha

  An bhfuil an Mianach Ionatsa?
  Léigh tuilleadh
 • An tArm

  TrúpaÁ Talún Óglaigh na hÉireann
  Léigh tuilleadh
 • An tAerchór — TacaÁocht Aeir don Arm agus don Chabhlach

  OibrÁochtaÁ Aerspáis a Chosaint
  Léigh tuilleadh
 • An tSeirbhÁs Chabhlaigh

  Riachtanais Chosanta MuirÁ a ChomhlÁonadh
  Léigh tuilleadh
 • Misin Óglaigh na hÉireann Thar Lear

  Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann, an Leas-Aimiréal Mark Mellett, ag bronnadh Bhonn Síochánaíochta Fhórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL) ar an Leifteanant Avril O’Rourke
  Léigh tuilleadh
 • Na hÓglaigh Cúltaca

  Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?
  Léigh Tuilleadh

 


Nuachtlitir CONNECT


Léigh níos mó faoi Foilseacháin Óglaigh na hÉireann


Tá Óglaigh na hÉireann ag glacadh anois le hiarratais ar Sheirbhís Ghinearálta san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh.

Mairimid i ndomhan ina bhfuil éagsúlacht. Tá fir agus mná  ó gach cúlra á lorg againn, a bhfuil mothú láidir ar dhualgas acu, a bhaineann taitneamh as a bheith ag feidhmiú mar bhall d’fhoireann agus a bhfuil gairm shásúil á lorg acu.

Ní foláir d’iarratasóirí Airm a bheith ar a laghad ocht mbliana déag d’aois (18) agus faoi seacht mbliana is fiche (27) d’aois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.

Ní foláir iarratasóirí tSeirbhís Chablaigh a bheith ar a laghad ocht mbliana déag d’aois (18) agus faoi seacht mbliana is fiche (27) d’aois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.
 
Is é an dáta deiridh don chomórtas 23.59Hrs ar an Domhnach 22 Bealtaine 2016.

Nuair a bheidh iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ghinearálta ba chóir d'iarratasóirí earcaíochta bheith ar an eolas go bhfuil an réimsí freagrachta a bhaineann iad mar seo a leanas:

Ionad Agallaimh - 1 Briogáid Corcaigh

Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman

Ionad Agallamh  - 2 Briogáid - Bhaile Átha Cliath/Churraigh

An Cabhán, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Cill Dara, Liatroim, An Longfort, Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, an Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Nuair is féidir linn beidh muid a éascú do tástáil aclaíochta agus agallaimh a dhéanamh ag suímh is gaire do a bhaile.

Léigh tuilleadh faoi Earcaigh an Airm

Léigh tuilleadh faoi Earcaigh an tSeirbhís Chablaigh

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar líne amháin.


Iarratais ar Líne trí nGaeilge

Chun iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge seol ríomhpost  ag iarradh foirm iarratais Gaeilge chuig recruitment@defenceforces.ie


NUACHT IS DEANAÍ

[Translate to Irish:] Wednesday 22nd February 2017 - Naval Service and Air Corps Assist in the Recovery of a Fisherman

[Translate to Irish:] 11.50pm - Naval Service and Air Corps Assist in the Recovery of a Fisherman Requiring Medical Assistance 225NM off Bantry Bay

image descriptionDé Céadaoin, 22 Feabhra 2017 - An dochar bainte ag Meitheal Diúscartha Buamaí Óglaigh an hÉireann as IED

, 10.10 am - An dochar bainte ag Meitheal Diúscartha Buamaí Óglaigh an hÉireann as 
Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana i Luimneach

image descriptionDé Máirt an 21 Feabhra 2017 - Chuidigh an tSeirbhís Chabhlaigh le hIascaire

8.20 pm - Chuidigh an tSeirbhís Chabhlaigh le hIascaire a bhí Gortaithe 200 Muirmhíle amach ó Cheann Léime a Tharrtháil

image descriptionDé Máirt, 21 Feabhra 2017 - An dochar bainte ag Meitheal Diúscartha Buamaí Óglaigh na hÉireann as Dhá Ghaireas

6.40pm - An dochar bainte ag Meitheal Diúscartha Buamaí Óglaigh na hÉireann as Dhá Ghaireas a raibh amhras fúthu i mBaile na mBocht, Corcaigh

Pobal

image description

Tá iris Óglaigh na hÉireann ar fáil ar líne anois. Cliceáil ar an Áomhá chun teacht uirthi.

Léigh tuilleadh faoin An Cosantóir