Traenáil na Seirbhíse Cabhlaigh

Oiliúint agus Forbairt

Cuireann an tSeirbhís Chabhlaigh gairm bheatha spreagúil, dhúshlánach, dinimiciúil agus luachmhar ar fáil do dhaoine óga le hiliomad deiseanna iad féin a fhorbairt go pearsanta agus dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh na hoibre de. Cuirtear oiliúint agus oideachas ar fáil do dhaoine óga le linn a ngairmeacha beatha atá creidiúnaithe agus aitheanta ar fud na sochaí dá bhfónann siad, rud a chuireann saoránaigh níos fearr ar fáil.

Reáchtálann Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh ionduchtú, traenáil agus oideachas phearsanra na Seirbhíse Cabhlaigh do dhúshláin an tsaoil chabhlaigh sa 21ú céad. Áirithe ar na dúshláin sin tá an cumas chun déileáil go héifeachtach leis na dúshláin reachtúla, polaitiúla, geilleagracha agus eolaíocha a tharlóidh ar láthair dhomhanda atá ag athrú de shíor.

Tabhair cuairt ar Leathanach Gairmí na Seirbhíse Cabhlaigh chun tuilleadh eolais a fháil faoi Fhorbairt Gairme sa tSeirbhís Chabhlaigh