CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018

Marcanna an blian seo an 60ú comóradh de chéad imscaradh síochánaíochta na hÉireann in  i 1958.

Ó shin i leith, choinnigh Éire an tseirbhís is faide gan bhriseadh ar líne-tosaigh na síochána le breis is 70,000 turas aonair de dhualgas, críochnaithe ag fir agus mná Óglaigh na hÉireann.

I mbliana, cuimhnímid ar na 87 ball den Oglaigh na hÉireann a rinne an íobairt dheireanach i seirbhís na síochána

Léigh tuilleadh faoinár Seirbhís Thar Lear >>

CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018> Léigh a Tuilleadh

L.É. Macha 01

Ba é George Brown as Greenock a thóg Á seo, leagadh sÁos a cÁle ar an 21 Samhain, 1940, láinseáladh Á ar an 6 Samhain 1941 agus crÁochnaÁodh Á ar an 29 Aibreán 1942. Ex HMS Borage, tugadh don tSeirbhÁs Chabhlaigh Á ag Davonport ar an 15 Samhain 1946 agus rinne an Lt Walter Reidy Á a choimisiúnú ar an lá céanna. DÁoladh Á le Haulbowline Industries ar an 2 Samhain 1970 agus briseadh Á ag an bPasáiste.

Eolas
CÁneal Coirbhéad
Coimisiúnaithe 15 Samhain 1946
DÁchoimisiúnaithe 2 Samhain 1970
Foireann 5 oifigeach, 74 aicmeach
ToillÁocht 1020 tona

ToisÁ
(troithe)

205 x 33 x 14
Cumhacht Borradh triarach frithingeach ingearach 4-shochróir singil le John Kincaid Greenock
Uasluas 16 chnota
Armáin

1 ghunna 4-orlach(102mm) BL,
2 ghunna 2-phunt,
2 ghunna 20mm AA,
1 mhoirtéar Hedgehog,
4 theilgeoir lánán doimhneachta

L.É. Maeve 02

H&J Inglis Ltd., Glaschú a thóg Á. Leagadh an cÁle ar an 9 Nollaig 1940, láinseáladh Á ar an 28 Lúnasa 1941 agus crÁochnaÁodh Á ar an 28 Nollaig 1941. Innill Kincaid a bhÁ inti. Ex HMS Oxlip, tugadh don tSeirbhÁs Chabhlaigh Á ag Davonport ar an 20 Nollaig 1946 agus rinne an Lt Walter Reidy Á a choimisiúnú ar an lá céanna. DÁoladh Á le Haulbowline Industries ar an 23 Márta 1972 agus briseadh Á ag an bPasáiste.

Eolas
Cinéal Coirbhéad
Coimisiúnaithe 20 Nollaig 1946
DÁchoimisiúnaithe 23 March 1972
Foireann 5 oifigeach, 74 aicmeach
ToillÁocht 1020 tona
ToisÁ (troithe) 205 x 33 x 14
Cumhacht Borradh triarach frithingeach ingearach 4-shochróir singil le John Kincaid Greenock
Uas Luas 16 chnota
Armáin

1 ghunna 4-orlach(102mm) BL,
1 ghunna 2-phunt,
2 ghunna 20mm AA,
1 mhoirtéar Hedgehog,
4 theilgeoir lánán doimhneachta,

L.É. Cliona 03

L.É ClÁona. George Brown & Co. as Greenock a thóg Á. Leagadh an cÁle ar an 17 Meán Fómhair 1940, láinseáladh Á ar an 11 Lúnasa 1941 agus crÁochnaÁodh Á ar an 26 Samhain 1941. Innill Kincaid a bhÁ inti.
Ex HMS Bellworth, tugadh don tSeirbhÁs Chabhlaigh Á ag Davonport ar an 03 Feabhra 1947 agus rinne an Lt Walter Reidy Á a choimisiúnú ar an lá céanna. DÁoladh Á le Haulbowline Industries ar an 02 Samhain 1970 agus briseadh Á ag an bPasáiste.

Eolas
Cineál Coirbhéad
Coimisiúnaithe 3 Feabhra 1947
DÁchoimisiúnaithe 2 Samhain 1970
Foireann 5 oifigeach, 74 aicmeach
ToillÁocht 1020 tona
ToisÁ (troithe) 205 x 33 x 14
Cumhacht Borradh triarach frithingeach ingearach 4-shochróir singil le John Kincaid Greenock
Uasluas 16 chnota
Armáin 1 ghunna 4-orlach(102mm) BL,
1 ghunna 2-phunt,                          
2 ghunna 20mm AA,                       
1 mhoirtéar Hedgehog ,
4 theilgeoir lánán doimhneachta,

L.É. Setanta A15

Fuarthas an Setanta ó ChoimisinéirÁ Soilse na hÉireann i 1976. D’fhan sÁ i mbun seirbhÁse mar long thánaisteach cabhlaigh go dtÁ 1984 tráth ar dÁoladh Á le Haulbowline Industries Ltd. chun Á a bhriseadh.

Eolas
Cineál Traenáil agus Soláthar
Coimisiúnaithe 1976
DÁchoimisiúnaithe 1984
Foireann 44
ToillÁocht 1173 tona
ToisÁ (troithe) 208
Cumhacht Frithingiú gaile: 1500hp, 2 sheafta
Uasluas 11.5 chnota
Armáin   2 ghunna aonair 20mm Oerliken AA

L.É. Ferdia A16

Tráiléar cúliascaireachta, an “Helen Basse”, a tógadh sa Danmhairg i 1965 ab ea an L.É. Ferdia i dtús ama. Baineadh úsáid ar dtús aisti mar árthach suirbhé seismeach sular ligeadh ar léas Á leis an tSeirbhÁs Chabhlaigh ar feadh dhá mhÁ dhéag i 1977.

Eolas
Cineál Árthach patróil (cairtfhostaithe)
Coimisiúnaithe -
DÁchoimisiúnaithe -
Foireann 40
ToillÁocht 651 tona
ToisÁ (troithe) 208
Cumhacht    1 x Deutz 1500hp
Uasluas 15 chnota
Armáin 1 ghunna aonair 20mm Oerliken AA

L.É. Grainne CM10

Scuabadóir mianach den aicme “Coniston”, leis an mBreatain, HMS Oulston, a bhÁ inti i dtús ama agus ceannaÁodh Á i 1970. Tógadh ar lámh Á in Hythe in aice le Southampton ar an 8 Nollaig 1970 agus rinneadh Á a choimisiúnú ar an 30 Eanáir 1971. Tógadh an Gráinne amach as seirbhÁs i 1987 agus dÁoladh le cuideachta Spáinneach Á lena briseadh.

Eolas
Cineál  Scuabadóir Mianach Cósta
Coimisiúnaithe 30 Eanáir 1971
DÁchoimisiúnaithe 1987
Foireann 30
ToillÁocht 360 tona
ToisÁ (troithe) 140 x 28 x 8
Cumhacht 2 diesels, 2 shafts, 3000bhp
Uasluas 15 chnota
Armáin 1 X 40mm L40/60 Bofors
2 ghunna 20mm Oerlikon

L.É. Bamba CM11

Scuabadóir mianach leis an mBreatain den aicme “Coniston”, HMS Alverton, a bhÁ inti i dtús ama agus ceannaÁodh Á i 1970. Tógadh ar lámh Á i nGiobráltar an 22 Feabhra 1971 agus rinne an Lt Ceann Deasy Á a choimisiúnú an lá dar gcionn. Tógadh an Banba amach as seirbhÁs i 1984 agus dÁoladh le cuideachta Spáinneach Á lena briseadh.

Eolas
Cineál Scuabadóir Mianach Cósta
Coimisiúnaithe 23 Feabhra 1971
DÁchoimisiúnaithe 1984
Foireann 30
ToillÁocht 360 tona
ToisÁ (troithe) 140 x 28 x 8
Cumhacht 2 dhÁosail, 2 sheafta, 3000hp
Uasluas 15 chnota
Armáin 1 X 40mm L40/60 Bofors
2 ghunna 20mm Oerlikon

L.É. Fola CM12

Scuabadóir mianach den aicme “Coniston”, leis an mBreatain, HMS Blaxton, a bhÁ inti i dtús ama agus ceannaÁodh Á i 1970. Tógadh ar lámh Á i nGiobráltar ar an 22 Feabhra 1971 agus rinneadh Á a choimisiúnú an lá dar gcionn. Tógadh an Fola amach as seirbhÁs i 1987 agus dÁoladh le cuideachta Spáinneach Á lena briseadh.

Eolas
Cineál Scuabadóir Mianach Cósta
Coimisiúnaithe 23 Feabhra 1971
DÁchoimisiúnaithe 1984
Foireann 30
ToillÁocht 360 tona
ToisÁ (troithe) 140 x 28 x 8
Cumhacht 2 dhÁosail, 2 sheafta, 3000hp
Uasluas 15 chnota
Armáin 1 X 40mm L40/60 Bofors
2 ghunna 20mm Oerlikon

L.É. Deirdre P20

Ba Á an L.É. Deirdre an chéad árthach a tógadh don tSeirbhÁs Chabhlaigh in Éirinn. Tógadh Á i Longchlós Verolme i gCorcaigh le cur in áit na scuabadóirÁ mianach.  

Eolas
Cineál Árthach Patróil Eischósta
Coimisiúnaithe 19 Meitheamh 1972
DÁchoimisiúnaithe 2001
Foireann 6 Oifigeach & 41 Ratings
Displacement 972 tonnes
ToisÁ (troithe) 184 x 34 x 14
Cumhacht 2 dhÁosail British Polar SF112 VS-F, 4200hp (3.13 MW), 1 seafta
Uasluas 17 chnota
Armáin 1 ghunna 40mm Bofors L40/60
2 inneallghunna throma 12.7mm

L.É Aoife P22

Tógadh an L.É. AOIFE in Éirinn ar dhearadh ‘DEIRDRE’ na Seirbhíse Cabhlaigh, ach leasaíodh í ar mhaithe le cobhsaíocht agus luas. Feistíodh ceartaitheoir ar bhogha an bháid seo freisin chun feabhas a chur ar an inlíocht, go háirithe in uiscí cúnga.

 

 

Gaeilge - Significant Histyory and Name

Stair Shuntasach

Bhí páirt mhór ag an L.É. AOIFE in aimsiú thaifeadán eitilte an eitleáin Air India a thit amach ó chósta an deiscirt in Éirinn i 1985.

Ainm na Loinge

Carachtar i litríocht chlasaiceach na hÉireann ab ea Aoife agus phós sí an Rí Lir a raibh triúr iníonacha áille aige ó phósadh eile.  Chuaigh Aoife in éad leis na cailíní seo agus d'iompaigh sí ina n-ealaí iad. Nuair a fuair Lir amach é seo chuaigh sé ar mire agus d’iompaigh sé Aoife ina fiach dubh. Tá an fiach dubh léirithe go soiléir ar shuaitheantas na loinge mar aon le trí choróin a sheasann don triúr leanaí ríoga.

L.É. Emer  P 21

In Éirinn a rinneadh an L.É. EMER ar an dearadh bunúsach céanna leis an gcéad Árthach Patróil amach ón gCósta saintógtha de chuid na SeirbhÁse Cabhlaigh, an L.E. Deirdre, arna leasú d'fhonn cur lena seasmhacht agus lena luas.  AthraÁodh an gunna BOFORS 40mm L60 a bhÁ ó thús uirthi le gairid gur cuireadh BOFORS 40mm L70 ina áit, rud a chuireann feabhas ó thaobh réimse agus cruinneas aimsithe ar an bprÁomharm uirthi.

BuaicphointÁ Staire

Ó thaobh cúrsaÁ oibriúcháin de, bhÁ an L.É. EMER ar an gcéad long cogaidh de chuid na hÉireann riamh a thug faoi athsholáthar do thrúpaÁ na hÉireann i mbun fianaise leis na Náisiúin Aontaithe sa Liobáin sa bhliain 1979.  Ba é sin an chéad uair ar baineadh úsáid dá shórt as long de chuid na SeirbhÁse Cabhlaigh ach is minic anois a bhaintear úsáid thar lear as longa na SeirbhÁse.

BhÁ a gceannfort seo caite, an Lt CDR Alan O'Regan

Ainm na Loinge

Ba Á Emer bean Chúchulainn, an gaiscÁoch is cáiliúla de chuid na hÉireann.  Bean bhródúil cheannasach a bhÁ in Emer.  Tugadh de chur sÁos uirthi go raibh sÁ teasaÁ, tréan, láidir agus nach gcuireadh sÁ suas le haon duine a bheadh ag iomaÁ léi maidir lena fear céile.  Ainneoin bheith ina ghaiscÁoch cáiliúil, chaith Cúchulainn le meas léi i gcónaÁ agus is dóigh le cuid mhór go raibh eagla air roimpi chomh maith.

Saintréithe na Loinge
Cineál Árthach Patróil Eischósta
Fad 65.2m
BÁoma 10.5m
Snámh 4.4m
PrÁomhinnill

2 DhÁosail SEMT- Pielstick
4,800 HP
1 Seafta

Luas 17 gcnota
Réimse 6750 MuirmhÁle @ 12 chnota
Criú 46 (5 Oifigeach)
Coimisiúnaithe

16 Eanáir 1978

DhÁchoimisiúnú 20 Meán Fómhair, 2013

L.É. AISLING P 23

Tógadh an L.É. AISLING in Éirinn ar dhearadh ‘DEIRDRE’ na Seirbhíse Cabhlaigh, ach leasaíodh Í ar mhaithe le cobhsaíocht agus luas. Feistíodh ceartaitheoir ar bhogha an bháid chun feabhas a chur ar an inlíocht, go háirithe in uiscí cúnga. 

Stair Shuntasach

Oibríocht shuntasach amháin ina stair ina raibh an long seo páirteach, i gcomhar leis an L.É. EMER, ab ea gabháil an Marita Ann i 1984 tar éis urchair rabhaidh a scaoileadh, bád a bhfuarthas riar suntasach armáin agus armlóin ar bord aici.

Dualgas suntasach eile a rinne an Aisling, cé gur bhrónach é, ab ea an misean téarnaimh a lean tubaist an eitleáin Air India i 1985 amach ó chósta theas na hÉireann. Rinne an L.É. AISLING comhordú ar an gcuardach agus thóg sí 38 gcorp sular thug sí na dualgais chuardaigh ar lámh dá comhlong a bhí tagtha ar an láthair faoin am sin.

Ainm na Loinge

Láinseáladh an L.É. Aisling céad bliain tar éis bhreith Phádraig Mhic Phiarais, an réabhlóidí agus an file Éireannach. Bhíodh an Piarsach ag scríobh i stíl ar a dtugtaÁí Aisling ina léirítí Éire mar bhean álainn. Seasann an Claíomh Solais sa suaitheantas d’Éirí Amach 1916 in aghaidh cheannas na Breataine, beart a raibh páirt lárnach ag an bPiarsach ann. Is éard í ‘An Bád Ársa lena Seolta Craptha’ ná Suaitheantas Chathair na Gaillimhe, áit ar scríobh an Piarsach cuid mhór dá chuid filíochta. Tá sé oiriúnach go bhfuil an L.É. Aisling nasctha le Gaillimh.

Tógadh an L.É. Aisling as seirbhíse in 2016

Léigh tuilleadh faoi Loingeas na SeirbhÁse Cabhlaigh