nuacht

19 Meán Fómhair, 2016 - Athbhreithniú Aireachta ar trupaí Arda Golan Ceangailte

1.30pm - An tAire Stáit ar a bhfuil freagracht maidir le Cosaint, Paul Kehoe, T.D.,ag léirbhreithniú Trúpaí na hÉireann atá ag dul ar fónamh le UNDOF - Cathair na

14 Meán Fómhair 2016 - 265* Imirceach Tugtha Slán agus 5 corp faighte ag an LÉ James Joyce le linn Oibríocht Cuardaigh agus Tarrthála

6pm - 265* Imirceach Tugtha Slán agus 5 corp faighte ag an LÉ James Joyce le linn Oibríocht Cuardaigh agus Tarrthála 32 Muirmhíle Siar ó Thuaidh de Thripilí

An tSeirbhís Chabhlaigh

An tSeirbhí­s Chabhlaigh

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh an phríomhghníomhaireacht mhuirí atá ag an Stát agus cúram ginearálta uirthi freastal ar riachtanais theagmhasachta agus fhíora na cosanta mara. Tá réimse de róil chosanta agus eile mar dhualgas uirthi. Airithe ar na róil chosanta sin tá cosaint na bhfarraigí teorann, cosc a chur le bearta ionsáiteacha nó ionsaitheacha, faireachas a dhéanamh ar muir, láithreachas armtha cabhlaigh a choinneáil, ceart gluaiseachta a chinntiú, cosaint a thabhairt d’acmhainní mara agus cuidiú le himshuí más gá. Ní mór don tSeirbhís Chabhlaigh freisin a bheith ábalta cuidiú le hoibríochtaí Airm ar muir trí iompar farraige agus le dlúth-thacaíocht chabhlaigh a sholáthar.

Físeáin is déanaí