Róil na Seirbhíse Cabhlaigh

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh príomhghníomhaireacht mara an Stáit a choimeádann láithreacht leanúnach 24 uair an chloig in aghaidh an lae, 365 lá in aghaidh na bliana ar fud dlínse mhuirí ollmhór agus shaibhir na hÉireann, ag caomhnú cearta ceannasachta na hÉireann. Tá sí mar chuid lárnach d’Óglaigh na hÉireann mar Chomhpháirt Mhuirí na bhFórsaí Cosanta. Tá sé de dhualgas ar an tSeirbhís Chabhlaigh róil éagsúla a chomhlíonadh lena n-áirÁtear farraigí teorann a chosaint, gníomhartha ionsáite nó ionsaitheacha a chosc, faireachán muirí a dhíspreagadh, láithreacht chabhlaigh armtha a chothabháil, ceart pasála a chinntiú, sócmhainní mara a chosaint, dul i ngleic le himshuí calafoirt; smuigleáil daoine nó arm, díchumasú drugaí mídhleathacha, agus bunfhoireann tumadóireachta a chur ar fáil sa Stát. Tacaíonn an tSeirbhís le hoibríochtaí an Airm sa chladach agus trí mhuiraistriú, tugann sí faoi mhisin soláthair agus taiscéalaíochta chuig oibríochtaí tacaíochta síochána thar lear agus glacann sí páirt i gcuairteanna eachtracha ar fud an domhain chun tacú le Trádáil agus Taidhleoireacht na hÉireann. 

Cad le hAghaidh Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann?

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh comhpháirt mhuirí acmhainneachta Cosanta an Stáit agus is í an phríomhghníomhaireacht mhuirghabhála sa Stát. Oibríonn an tSeirbhís Chabhlaigh i gcomhpháirt leis an Arm agus leis an Aerchór

Cad le hAghaidh Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann?

An Stáit a Chosaint mar chuid de na Fórsaí Cosanta, Óglaigh na hÉireann. 

Leasanna na hÉireann a Chosaint ar farraige agus ón bhfarraige agus Línte Cumarsáide Mara na hÉireann, Iascaigh agus acmhainní eischósta a chosaint. 

Tacú le hÓglaigh na hÉireann agus le raon leathan Gníomhaireachtaí Rialtais agus Neamh-Rialtais ar bhonn laethúil, ag cur go mór le saol laethúil mhuintir na hÉireann.

Cad a dhéanann Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann?

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh príomhghníomhaireacht mara an Stáit a choimeádann láithreacht leanúnach 24 uair an chloig in aghaidh an lae, 365 lá in aghaidh na bliana ar fud dlínse mhuirí ollmhór agus shaibhir na hÉireann, ag caomhnú cearta ceannasachta na hÉireann. Tá sé de dhualgas ar an tSeirbhís Chabhlaigh róil éagsúla a chomhlíonadh lena n-áirítear farraigí teorann a chosaint, gníomhartha ionsáite nó ionsaitheacha a chosc, faireachán muirí a dhíspreagadh, láithreacht chabhlaigh armtha a chothabháil, ceart pasála a chinntiú, sócmhainní mara a chosaint, dul i ngleic le himshuí calafoirt; smuigleáil daoine nó arm, díchumasú drugaí mídhleathacha, agus bunfhoireann tumadóireachta a chur ar fáil sa Stát.

Tacaíonn an tSeirbhís le hoibríochtaí an Airm sa chladach agus trí mhuiraistriú, tugann sí faoi mhisin soláthair agus taiscéalaíochta chuig oibríochtaí tacaíochta síochána thar lear agus glacann sí páirt i gcuairteanna eachtracha ar fud an domhain chun tacú le Trádáil agus Taidhleoireacht na hÉireann. Is sócmhainní Stáit solúbtha agus inoiriúnaithe iad ocht long na Seirbhíse Cabhlaigh. Cé go bhfuil siad réasúnta beag i gcomparáid lena chontrapháirteanna idirnáisiúnta agus sa timpeallacht ina n-oibríonn siad, sáraíonn a n-aschur patróil na noirm idirnáisiúnta.

Fís na Seirbhíse Cabhlaigh

Is í fís na Seirbhíse Cabhlaigh í a bheith ar an Soláthraí Seirbhíse Cabhlaigh is cliste, is nuálaí agus is freagraí ar domhan. 

  • Solúbtha
  • Neamhchlaonta
  • Ilfheidhmeach
  • Dea-thraeneáilte
  • Ard-spreagtha

tSeirbhís mhuirí ghairmiúil a fhreagraíonn do:

  • Na riachtanais náisiúnta
  • A dualgais reachtúla
  • Riachtanais a custaiméirí go léir

Faigh amach tuilleadh faoi Thraenáil na Seirbhíse Cabhlaigh