CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018

Marcanna an blian seo an 60ú comóradh de chéad imscaradh síochánaíochta na hÉireann in  i 1958.

Ó shin i leith, choinnigh Éire an tseirbhís is faide gan bhriseadh ar líne-tosaigh na síochána le breis is 70,000 turas aonair de dhualgas, críochnaithe ag fir agus mná Óglaigh na hÉireann.

I mbliana, cuimhnímid ar na 87 ball den Oglaigh na hÉireann a rinne an íobairt dheireanach i seirbhís na síochána

Léigh tuilleadh faoinár Seirbhís Thar Lear >>

CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018> Léigh a Tuilleadh

Eagraíocht na Seirbhíse Cabhlaigh

Ceanncheathrú

Tá an Ceanncheathrú Cabhlaigh (NHQ) lonnaithe in éineacht leis na hOibríochtaí Cabhlaigh agus le Ceannasaíocht Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh ar Inis Sionnach i gCuan Chorcaí. As an NHQ a fheidhmíonn an Brat-oifigeach i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh (FOCNS) agus tá céim Ceannasóra ag an té sin.

Faigh tuilleadh eolais faoi Ceanncheathrú na Seirbhíse Cabhlaigh

Ceannasaíocht Oibríochtaí an Chabhlaigh

Tá dualgas ar Cheannasaíocht Oibríochtaí an Chabhlaigh stiúradh a dhéanamh ar oibríochtaí na Seirbhíse Cabhlaigh go hiomlán ar uisce agus ar tír, oibríochtaí longa na Seirbhíse Cabhlaigh san áireamh. An tOifigeach i gCeannas Cheannasaíocht na nOibríochtaí Cabhlaigh (OCNOC), ag tuairisciú don FOCNS, a bhíonn i gceannas na n-acmhainní oibríochta atá ag an tSeirbhís Chabhlaigh, ar uisce agus ar tír araon.

Faigh tuilleadh eolais faoi Ceannasaíocht na nOibríochtaí Cabhlaigh

Ceannasaíocht Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh

Tá sé de dhualgas ar Cheannasaíocht Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh tacú leis an tSeirbhís Chabhlaigh ar uisce agus ar tír. An tOifigeach i gCeannas Cheannasaíocht Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh (OCNOC), ag tuairisciú don FOCNS, a bhíonn i gceannas an Phearsanra, na Lóistíochta agus na n-acmhainní tacaíochta Teicniúla sa Bhunáit Chabhlaigh, chun a chur ar chumas na Seirbhíse Cabhlaigh a dualgais Oibríochta agus Traenála a chur i gcrích.

Faigh tuilleadh eolais faoi Ceannasaíocht Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh

Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh

Tá Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh freagrach as an traenáil ar gach pearsanra sa tSeirbhís Chabhlaigh. Tuairiscíonn Ceannasaí Choláiste na Seirbhíse Cabhlaigh go díreach don FOCNS faoi gach ní a bhaineann le traenáil na Seirbhíse Cabhlaigh.

Faigh tuilleadh eolais faoi  Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh