CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018

Marcanna an blian seo an 60ú comóradh de chéad imscaradh síochánaíochta na hÉireann in  i 1958.

Ó shin i leith, choinnigh Éire an tseirbhís is faide gan bhriseadh ar líne-tosaigh na síochána le breis is 70,000 turas aonair de dhualgas, críochnaithe ag fir agus mná Óglaigh na hÉireann.

I mbliana, cuimhnímid ar na 87 ball den Oglaigh na hÉireann a rinne an íobairt dheireanach i seirbhís na síochána

Léigh tuilleadh faoinár Seirbhís Thar Lear >>

CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018> Léigh a Tuilleadh

L.É. Niamh  P 52

Tógadh an L.É. NIAMH (an dara ceann den aicme Róisín) don tSeirbhís Chabhlaigh san Appledore Shipyard  sa Bhreatain. Leagan leasaithe atá inti dá comhlong, an L.É. RÓIS͍N, agus bhí innealtóirí na Seirbhíse Cabhlaigh páirteach i ngach céim dá tógáil. Tógadh Í ar mhúnla rathúil an Róisín, chun an leas is fearr a bhaint as a cumas ar uiscí na hÉireann (atá ar na cinn is gairbhe sa domhan) ar feadh na bliana go léir. Dá bharr sin, roghnaíodh níos mó faid a bheith inti (78.8m), rud a chuireann cuma fada caol uirthi.

An tOifigeach i gCeannas ar an L.É. Niamh

I 1999 a chuaigh an Leifteanant-Cheannasaí Armstrong isteach i gCabhlach na hÉireann agus coimisiúnaíodh é in 2001. Cháiligh sé ina fhairtheoir in 2004. Ghlac sé ceannasaíocht ar an L.É. NIAMH in Eanáir 2017. Le linn a ghairme go dtí seo, d'fhóin an Leifteanant-Cheannasaí Armstrong ar muir ina Oifigeach Loingseoireachta ar an L.É. NIAMH, ina Oifigeach Gunnadóireachta ar an L.É. NIAMH agus ina Oifigeach Feidhmiúcháin ar an L.É. NIAMH. In 2005, chaith sé seal le Garda Cósta na hIorua a bhí ag feidhmiú as Bergen.

Ar tír, d'fhóin sé ina Oifigeach ar Rang Daltaí, ina Oifigeach i gCeannas Chairde Ghrúpa an Oirthir, ina Oifigeach Oibríochtaí Foirne i gCeanncheathrú Óglaigh na hÉireann, ina Oifigeach Conarthaí agus le déanaí, ina Bhainisteoir N.S.O. agus ina Bhainisteoir ar Bhuiséad na Seirbhíse Cabhlaigh.

Is céimí de chuid Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí agus de Choláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann é an Leifteanant-Cheannasaí Armstrong áit a ndearna sé staidéar ar an Eolaíocht Loingseoireachta agus ar Staidéir na Ceannasaíochta Sinsearaí. Is céimí chomh maith é de chuid an Choláiste Idirnáisiúnta Cogaíochta, an HMS Collingwood, áit ar chríochnaigh sé Cúrsa Idirnáisiúnta Fadloingseoireachta.

Tá an-suim ag an Leifteanant-Cheannasaí Armstrong i spórt ach sa rugbaí go háirithe. Bhíodh sé ag imirt, ag cóitseáil agus ag réiteoireacht ar go leor leibhéal. Tá suim aige freisin sa tseoltóireacht, in uisce-sciáil agus i dtiomáint easbhóthair 4x4.

Is as Co. Chill Mhantáin an Leifteanant-Cheannasaí Armstrong ó dhúchas.

Ainm na Loinge

Is iomaí tagairt a dhéantar do Niamh i miotaseolaíocht na hÉireann ach is Í an ceann is cáiliúla acu sin ná Niamh Chinn Óir, iníon Rí Thír na nÓg. Bhí sí i ngrá le hOisín, mac le Fionn Mac Cumhaill. Maidin amháin chuaigh Niamh ar a capall bán go Loch Léin in aice le Ciarraí agus d’áitigh sí ar Oisín filleadh ar Thír na nÓg.

Nuair a shroich siad Tír na nÓg, chuir Rí na nÓg fáilte roimh Oisín agus dúirt leis go mbeadh saol agus óige go deo aige ansin. Phós Niamh agus Oisín, agus bhí triúr clainne orthu, Fionn, Oisín agus Plúr na mBan.

Stair Shuntasach

Ceann de na héachtaí ba mhó a rinne Niamh ná an turas a thug sí ar an Áis i 2002, an chéad chuairt riamh ag long cogaidh Éireannach ar an gcuid sin den domhan, agus áirithe leis sin bhí cuairteanna oifigiúla ar an tSín, an tSeapáin, an Chóiré agus an Mhalaeisia, mar aon le stad san India chun breosla a fháil agus cuairt athsholáthair ar na trúpaí Éireannacha a bhí lonnaithe san Eiritré. 

Carthanacht na Loinge

Ospidéal Máithreachais Naomh Mainchín i Luimneach. 

Calafort Uchtaithe

Luimneach


View Larger Map

 

Eolas faoin Long

Tá an long seo rangaithe mar Árthach Patróil Mór.

Físeáin den L.É. Niamh

 

Léigh tuilleadh faoi Saintréithe an Aicme