CLOSEHIDE
EarcaíochtSeirbhíse Ginearálta

Tá Óglaigh na hÉireann ag glacadh anois le hiarratais ar Sheirbhís Ghinearálta san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh.

Ní foláir d’iarratasóirí Airm a bheith ar a laghad ocht mbliana déag d’aois (18) agus faoi cúig mbliana is fiche (25) d’aois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.

Ní foláir iarratasóirí tSeirbhís Chablaigh a bheith ar a laghad ocht mbliana déag d’aois (18) agus faoi seacht mbliana is fiche (27) d’aois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.

Dúnfaidh an dá chomórtas ar an Domhnach 22 Aibreán 2018.

Déan Iarratas Anois >>

CLOSEHIDE
Gairmeacha MíleataEarcaíocht Seirbhíse Ginearálta> Léigh a Tuilleadh

Traenáil an Airm

Traenáil agus Forbairt

Traenálann Óglaigh na hÉireann a phearsanra chun saighdiúir araÁonachta, féin-mhuinÁneach a  chur ar fáil, atá aclaí, spreagtha agus a bhfuil na scileanna aige/aici chun an t-ármhá a sheasamh agus atá in ann oibriú ina gcomhaltaí d’fhoireann nó criú.  Áirítear ar fhorbairt lánsaoil saighdiúra Forbairt Ghairmiúil, Forbairt Phearsanta agus Bainistíocht Gairme. Baintear an leas is mó agus is féidir as cumas sa phróiseas seo trí cur le hinniúlacht do ghairm in Óglaigh na hÉireann chomh maith le bonnchloch a leagan síos do rathúlacht níos déanaí sa saol sibhialta.

Traenáil

Traenáil FIBUA

Eisítear treoir traenála bhliantiúl Óglaigh na hÉireann i mí na Samhna gach bliain. Bunaíonn sé polasaí traenála bliantúil Óglaigh na hÉireann agus sannann sé freagrachtaí do thraenáil an Phearsanra agus na nAonad. Bunaíonn an tArm, an Cabhlach agus an tAerchór a gclár traenála bliantúil ar an treoir sin.  Liostaítear ann na cúrsaí míleata, cúrsaí d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach, cúrsaí teagascóra, cúrsaí eachtraÁochta agus gníomhaíochtaí, spórt agus cluichí spóirt agus comórtais Óglaigh na hÉireann don bhliain amach romhainn

Téigh chuig an rannóg  a bhaineann le Ceanncheathrú Oideachais chun tuilleadh eolais a fháil ar Thraenáil Óglaigh na hÉireann.

Forbairt Ghairme

Is é aidhm na forbartha ná éifeachtacht agus póitinseal an duine a uasmhéadú trí chumas an duine a spreagadh, a bhainistiú agus a úsáid chun riachtanais reatha Óglaigh na hÉireann agus amach anseo a chomhlíonadh.

Engineer Search Teams during a training course

 

Téigh chuig leathanach Gairmeacha an Airm chun tuilleadh eolais a fháil ar fhorbairt ghairme.