Téigh le hÓglaigh na hÉireann

Tá trí leibhéal iontrála san Arm i.e. Dalta, Earcach nó Printíseach. Tá gairm bheatha éagsúil agus dúshláin thairbhiúla ag baint le gach ceann.

Oifigeach Airm (Daltas)

Is iad na hOifigigh bainisteoirí, cinnteoirí agus ceannairí Óglaigh na Éireann. Téann Daltaí nó Oifigigh faoi oiliúint i mbun 15 mí traenála sa Choláiste Míleata. 


Léigh tuilleadh faoi a bheith i d’Oifigeach Airm.

Earcach Airm

Is iad na hearcaigh airm cnámh droma Óglaigh na hÉireann. Is iad saighdiúirí tul-líne an Airm iad.  Tionóltar Comórtais Earcaíochta i ngach Briogáid den Arm de réir mar is gá agus is é seo an t-aon bhealach le bheith i do Shaighdiúir Singil in Óglaigh na hÉireann. 

Léigh tuilleadh faoi a bheith i d’Earcach Airm.

Printíseachtaí

Is iad na teicneoirí a dhéanann cothabháil agus seirbhísiú ar armáin agus ar threalamh Óglaigh na hÉireann.  Téann printíseachtaí i mbun traenála teicniúil in institiúid 3ú leibhéil agus 4 bliain traenála teicniúil le hÓglaigh na hÉireann

Léigh tuilleadh faoi a bheith i do Phrintíseach Airm

Téigh le hÓglaigh na hÉireann

Téigh chuig rannóg na nGairmeacha Beatha chun tuilleadh eolais a fháil faoi dhul san Arm.