CLOSEHIDE
Óglaigh na hÉireann 2016Tionscnamh Bratach don Scoil

Mar chuid de Chlár Chomóradh Céad Bliain ar Éirí Amach 1916, beidh ról lárnach ag Óglaigh na hÉireann i ngach imeacht ó Shearmanais Stáit go dtí cúnamh a thabhairt d'Údaráis Áitiúla, do scoileanna agus do phobail.

An chéad mhórthasc ag Óglaigh na hÉireann ná Bratach na hÉireann a thabhairt chuig gach bunscoil sa tír, ag tosú an 14ú Meán Fómhair 2015.

Léigh tuilleadh faoin Tionscnamh Bratach don Scoil agus mar atá Óglaigh na hÉireann ag tacú le Éire 2016 >>

CLOSEHIDE
Óglaigh na hÉireann 2016Tionscnamh Bratach don Scoil> Léigh níos Mó

Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA) a thugtar ar an aonad seo go hoifigiúil.  NÁl aon aistriúchán dÁreach Béarla ar an dtéarma 'Fiannóglach' agus glactar leis an leagan ‘Ranger’ sa Bhéarla.  Déanann an focal ‘Fiannóglach’ ceangal idir na traidisiúin a bhÁ ag Na Fianna fadó agus na traidisiúin atá ag Óglaigh na hÉireann sa lá atá inniu ann.  Caitheann baill cháilithe an aonaid fleasc ghualainne na bhFiannóglach.

Mana Sciathán Fiannóglaigh an Airm

Tógadh mana an Aonaid as seandán de chuid Fhianna Éireann agus daingnÁonn sé sin an nasc leis an ainm atá tugtha ar an Aonad. Is i nGaeilge atá an mana;

Glaine ár gcroÁ, Neart ár ngéag, Agus beart de réir ár mbriathar

Éiteas Sciathán Fiannóglaigh an Airm

De thoradh na forbartha ar an nua-theicneolaÁocht, agus an méadú ar ilghnéitheacht na dtascanna póitéinsiúla, bhÁ gá le pleanáil loighiciúil teagmhais. Buntréith de mhisean an Aonaid a bheith ar ardleibhéal ullmhúcháin chun déileáil le haon iarratas ar oibrÁochtaÁ d'aon chineál.  Ó bunaÁodh é bhÁ sé de dhualgas ar an SFA a chinntiú gurb é an caighdeán ab airde a bheadh i bhfeidhm ag gach leibhéal den Aonad. Tá an spreagthacht, an traenáil, agus an tsolúbthacht oibrÁochta thar a bheith riachtanach chun a bheith rathúil.  CinntÁtear é sin trÁ gach ball aonair a bheith i mbarr a réime, agus CeannasaÁocht, Stiúradh agus Cumarsáid a bheith i bhfeidhm. Nuair a bhÁonn sin ar fad fuinte ina chéile bÁonn foireann mhÁleata chomhtháite agat.

 

Faigh tuilleadh amach faoi Cúrsa Roghnaithe Sciathán Fiannóglach an Airm

Earcaíocht san RDF

An tSeirbhís Chabhlaigh & an Arm

>> Léigh níos Mó

nuacht

[Translate to Irish:] Saturday 03 October 2015 - Army Bomb Disposal Team Render Safe Historic Grenade

6.35 pm, Dé Sathairn 03 Deireadh Fómhair 2015 - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí an Airm as Sean-Ghránáid i gCo. na Gaillimhe

[Translate to Irish:] 29 September 2015 - New Chief of Staff of The Defence Forces

[Translate to Irish:] 29 September 2015 - New Chief of Staff of The Defence Forces VADM Mellett DSM