CLOSEHIDE
EarcaíochtAn Arm

Tá Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais ar Earcaigh san Airm i láthair na huaire.

Tá fir agus mná  ó gach cúlra á lorg againn, a bhfuil mothú láidir ar dhualgas acu, a bhaineann taitneamh as a bheith ag feidhmiú mar bhall d’fhoireann agus a bhfuil gairm shásúil á lorg acu.

Ní foláir d’iarratasóirí a bheith ar a laghad ocht mbliana déag d’aois (18) agus faoi an aois cúig mbliana is fiche (25) d’aois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.

Is é an dáta deiridh don chomórtas 23.59Hrs ar 4 Meán Fómhair 2015.

>> Léigh tuilleadh faoi Earcaigh An Arm

CLOSEHIDE
Earcaíocht Seirbhíse GinearáltaAn Arm> Léigh níos mó faoi Earcaigh Airm

Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA) a thugtar ar an aonad seo go hoifigiúil.  NÁl aon aistriúchán dÁreach Béarla ar an dtéarma 'Fiannóglach' agus glactar leis an leagan ‘Ranger’ sa Bhéarla.  Déanann an focal ‘Fiannóglach’ ceangal idir na traidisiúin a bhÁ ag Na Fianna fadó agus na traidisiúin atá ag Óglaigh na hÉireann sa lá atá inniu ann.  Caitheann baill cháilithe an aonaid fleasc ghualainne na bhFiannóglach.

Mana Sciathán Fiannóglaigh an Airm

Tógadh mana an Aonaid as seandán de chuid Fhianna Éireann agus daingnÁonn sé sin an nasc leis an ainm atá tugtha ar an Aonad. Is i nGaeilge atá an mana;

Glaine ár gcroÁ, Neart ár ngéag, Agus beart de réir ár mbriathar

Éiteas Sciathán Fiannóglaigh an Airm

De thoradh na forbartha ar an nua-theicneolaÁocht, agus an méadú ar ilghnéitheacht na dtascanna póitéinsiúla, bhÁ gá le pleanáil loighiciúil teagmhais. Buntréith de mhisean an Aonaid a bheith ar ardleibhéal ullmhúcháin chun déileáil le haon iarratas ar oibrÁochtaÁ d'aon chineál.  Ó bunaÁodh é bhÁ sé de dhualgas ar an SFA a chinntiú gurb é an caighdeán ab airde a bheadh i bhfeidhm ag gach leibhéal den Aonad. Tá an spreagthacht, an traenáil, agus an tsolúbthacht oibrÁochta thar a bheith riachtanach chun a bheith rathúil.  CinntÁtear é sin trÁ gach ball aonair a bheith i mbarr a réime, agus CeannasaÁocht, Stiúradh agus Cumarsáid a bheith i bhfeidhm. Nuair a bhÁonn sin ar fad fuinte ina chéile bÁonn foireann mhÁleata chomhtháite agat.

 

Faigh tuilleadh amach faoi Cúrsa Roghnaithe Sciathán Fiannóglach an Airm