An Cór Liachta

An Cór Liachta atá freagrach as dea-shláinte a chothú agus galair a chosc in Óglaigh na hÉireann mar aon le cóir leighis a chur orthu sin a bhíonn breoite nó gonta. Cé go bhfuil na feidhmeanna sin thar a bheith tábhachtach le linn cogaidh bíonn siad fós amhlaidh le linn síochána.

Cuireann an Cór cúram fiaclóireachta ar fáil don phearsanra iomlán, chomh maith le seirbhís liachta.  Áiritear ar an tseirbhís sin mainliacht, fisiteiripe, agus altranas.

Tá seirbhís tugtha ag an bpearsanra i ngach príomh-mhisean de chuid na Náisiún Aontaithe le cúnamh liachta agus fiaclóireachta a thabhairt. Tá ról tábhachtach acu freisin maidir le cúnamh daonnúil a thabhairt do phobail áitiúla trí chabhair liachta a chur ar fáil i gcásanna nach mbeadh seirbhísí áitiúla ábalta sin a dhéanamh go sásúil iad féin.

An Complacht Liachta Machaire

Cuireann an complacht liachta seirbhísí liachta ar fáil mar thaca  don bhriogáid.