CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MÁleataChuimhneacháin Náisiúnta

Beidh paráid ag Garda MÁleata Searmóineach ag láthair an Chuimhneacháin Náisiúnta in ómós do chomhaltaÁ Óglaigh na hÉireann a fuair bás i seirbhÁs an Stáit, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, i rith Iúil agus Lúnasa.

Beidh searmanas ar siúl i Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, gach Satharn ón 18ú Iúil go dtÁ an 22ú Lúnasa 2015.

Beidh aonaid Óglaigh na hÉireann ón Arm, ón Aerchór agus ón tSeirbhÁs Chabhlaigh rannpháirteach sna Searmanais Gharda MÁleata seo mar chuimhneachán sollúnta ar a gcomhghleacaithe a fuair bás.

Mairfidh an searmanas uair an chloig.

> Faigh amach nÁos mó

CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MÁleataChuimhneacháin Náisiúnta> Faigh amach nÁos mó

EagraÁocht

Tá an tArm eagraithe ar ghnáthlínte míleata a sholáthraíonn struchtúr solúbtha a dhóthain chun gach ról a shannann an Rialtas dó a chomhlíonadh.  Is fórsa seasta é an tArm agus cuireann sé na príomhinniúlachtaí ar fáil do chomhoibríochtaí míleata ag an mbaile agus Comhoibríochtaí Tacaíochta Síochána thar lear.

 

BriogáidÁ an Airm

1 Briogáid

Is é an Bhriogáid 1 atá freagrach as oibrÁochtaÁ mÁleata i réigiún an deiscirt na tÁre.

ÁirÁtear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta::

Ceatharlach,  Laoise, UÁbh FhailÁ,  Cill Chainnigh,  Loch Garman,  Port Láirge, Corcaigh, CiarraÁ, Luimneach, An Clár,  Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Tá Ceanncheathrú 1ú Briogáid suite i nDún UÁ Choileáin, Corcaigh. ÁirÁtear ar na BeairicÁ eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) Bhriogáid 1:

 • Dún an tSáirséalaigh, Luimneach
 • Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh
 • Campa Traenála UÁ Loinsigh, Cill Uird
 • Dún UÁ MhaoliÁosa, Gaillimh

2 Briogáid

Is Á 2ú Briogáid atá freagrach as oibrÁochtaÁ mÁleata in an réigiún thuaidh den tÁr. ÁirÁtear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta:

Cill Mhantáin, Baile Átha Cliath, An Lú, Cill Dara, An Longfort,  An MhÁ, An IarmhÁ, Ros Comáin, An Cabhán, Muineachán, Dun na nGall, Sligeach, Liatroim agus Maigh Eo.

Tá Ceanncheathrú 2ú Briogáid suite i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath. ÁirÁtear ar na BeairicÁ eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) 2ú Bhriogáid: 

 • Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath 
 • Ospidéal Naomh BricÁn, Baile Átha Cliath
 • Campa Bhaile Mhic Gormáin, Co. na MÁ
 • Dún Mhic Aogáin, Dún Dealgan
 • Dún Chostúim, Baile Átha Luain
 • Campa Fionnabhair, Béal Átha Seannaidh

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓE) suite i gCampa an Churraigh, Co. Chill Dara. Tá an ATÓE comhdhéanta de chuid Cheanncheathrú, Na ColáistÁ Oiliúna agus Aonad Soláthair agus SeirbhÁsÁ an ATÓE.

Tá Ionaid Chúltaca Óglaigh na hÉireann seo a leanas suite sa ATÓE chomh maith:

 • 1 Meicnithe Coisithe Cuideachta
 • 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha
 • Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

Léigh nÁos mó faoi Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá an tArm comhdhéanta de na Cóir seo a leanas:

 • An Cór Coisithe
 • An Cór Marcra
 • An Cór Airtléire
 • An Cór SeirbhÁsÁ Cumarsáide agus Eolais (CIS)
 • An Cór InnealtóirÁ
 • An Cór Ordanáis
 • An Cór Liachta
 • An Cór Iompair
 • Cór PóilinÁ an Airm

Léigh tuilleadh faoi Chóir éagsúla an Airm

 

An bhfuil tú ag iarraidh dul leis an Arm?