Eagraíocht

Tá an tArm eagraithe ar ghnáthlínte míleata a sholáthraíonn struchtúr solúbtha a dhóthain chun gach ról a shannann an Rialtas dó a chomhlíonadh.  Is fórsa seasta é an tArm agus cuireann sé na príomhinniúlachtaí ar fáil do chomhoibríochtaí míleata ag an mbaile agus Comhoibríochtaí Tacaíochta Síochána thar lear.

 

Briogáidí an Airm

1 Briogáid

Is é an Bhriogáid 1 atá freagrach as oibríochtaí míleata i réigiún an deiscirt na tíre.

Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta::

Ceatharlach,  Laoise, Uíbh Fhailí,  Cill Chainnigh,  Loch Garman,  Port Láirge, Corcaigh, Ciarraí, Luimneach, An Clár,  Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Tá Ceanncheathrú 1ú Briogáid suite i nDún Uí Choileáin, Corcaigh. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) Bhriogáid 1:

 • Dún an tSáirséalaigh, Luimneach
 • Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh
 • Campa Traenála Uí Loinsigh, Cill Uird
 • Dún Uí Mhaoliíosa, Gaillimh

2 Briogáid

Is í 2ú Briogáid atá freagrach as oibríochtaí míleata in an réigiún thuaidh den tír. Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta:

Cill Mhantáin, Baile Átha Cliath, An Lú, Cill Dara, An Longfort,  An Mhí, An Iarmhí, Ros Comáin, An Cabhán, Muineachán, Dun na nGall, Sligeach, Liatroim agus Maigh Eo.

Tá Ceanncheathrú 2ú Briogáid suite i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) 2ú Bhriogáid: 

 • Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath 
 • Ospidéal Naomh Bricín, Baile Átha Cliath
 • Campa Bhaile Mhic Gormáin, Co. na Mí
 • Dún Mhic Aogáin, Dún Dealgan
 • Dún Chostúim, Baile Átha Luain
 • Campa Fionnabhair, Béal Átha Seannaidh

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓE) suite i gCampa an Churraigh, Co. Chill Dara. Tá an ATÓE comhdhéanta de chuid Cheanncheathrú, Na Coláistí Oiliúna agus Aonad Soláthair agus Seirbhísí an ATÓE.

Tá Ionaid Chúltaca Óglaigh na hÉireann seo a leanas suite sa ATÓE chomh maith:

 • 1 Meicnithe Coisithe Cuideachta
 • 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha
 • Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

Léigh níos mó faoi Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá an tArm comhdhéanta de na Cóir seo a leanas:

 • An Cór Coisithe
 • An Cór Marcra
 • An Cór Airtléire
 • An Cór Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais (CIS)
 • An Cór Innealtóirí
 • An Cór Ordanáis
 • An Cór Liachta
 • An Cór Iompair
 • Cór Póiliní an Airm

Léigh tuilleadh faoi Chóir éagsúla an Airm

 

An bhfuil tú ag iarraidh dul leis an Arm?

nuacht

Dé Céadaoin 24 Meitheamh 2015 - An dochar bainte ag Meitheal Diúscartha Buamaí an Airm as IED

11.15 pm Dé Céadaoin 24 Meitheamh 2015 - An dochar bainte ag Meitheal Diúscartha Buamaí an Airm as Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana i mBaile Uí Mhatháin, Co. an Longfoirt

Dé hAoine 19 Meitheamh 2015 - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí an Airm as 
GPS

1pm - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí an Airm as 
Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana i gCora Droma Rúisc, Co. Liatroma.