CLOSEHIDE
Gairmeacha MíleataTeicneoirí Aerárthaí Míleata

Tá an tAerchór ag glacadh le hiarratais faoi láthair ar an scéim Teicneoirí Printíseach Aerárthaí Míleata. Daoine spreagtha atá uainn, ar maith leo a bheith ag obair mar chuid d'fhoireann.Beidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo mar chuid chomhtháite d'fhoireann cothabhála an Aerchóir, agus cuirfidh siad tacaíocht theicniúil ar fáil do fhlít an Aerchóir.

Céimithe le Baitsiléir Teicneolaíochta Innealtóireachta sa Teicneolaíocht Eitlíochta Míleata Leibhéal 7, arna creidiúnú ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC), a bheidh sna hiarrthóirí a n-éireoidh leo.

Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha (PDF 627Kb)

Is é an dáta deiridh don chomórtas seo 23.59Hrs ar an 10 Lunasa, 2017.

Déan Iarratas Anois >>

CLOSEHIDE
Gairmeacha MíleataTeicneoirí Aerárthaí Míleata> Léigh a Tuilleadh

EagraÁocht

Tá an tArm eagraithe ar ghnáthlínte míleata a sholáthraíonn struchtúr solúbtha a dhóthain chun gach ról a shannann an Rialtas dó a chomhlíonadh.  Is fórsa seasta é an tArm agus cuireann sé na príomhinniúlachtaí ar fáil do chomhoibríochtaí míleata ag an mbaile agus Comhoibríochtaí Tacaíochta Síochána thar lear.

 

Briogáidí an Airm

1 Briogáid

Is é an Bhriogáid 1 atá freagrach as oibríochtaí míleata i réigiún an deiscirt na tíre.

Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta::

Ceatharlach,  Laoise, Uíbh Fhailí,  Cill Chainnigh,  Loch Garman,  Port Láirge, Corcaigh, Ciarraí, Luimneach, An Clár,  Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Tá Ceanncheathrú 1ú Briogáid suite i nDún Uí Choileáin, Corcaigh. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) Bhriogáid 1:

 • Dún an tSáirséalaigh, Luimneach
 • Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh
 • Campa Traenála Uí Loinsigh, Cill Uird
 • Dún Uí Mhaoliíosa, Gaillimh

2 Briogáid

Is í 2ú Briogáid atá freagrach as oibríochtaí míleata in an réigiún thuaidh den tír. Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta:

Cill Mhantáin, Baile Átha Cliath, An Lú, Cill Dara, An Longfort,  An Mhí, An Iarmhí, Ros Comáin, An Cabhán, Muineachán, Dun na nGall, Sligeach, Liatroim agus Maigh Eo.

Tá Ceanncheathrú 2ú Briogáid suite i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) 2ú Bhriogáid: 

 • Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath 
 • Ospidéal Naomh BricÁn, Baile Átha Cliath
 • Campa Bhaile Mhic Gormáin, Co. na Mí
 • Dún Mhic Aogáin, Dún Dealgan
 • Dún Chostúim, Baile Átha Luain
 • Campa Fionnabhair, Béal Átha Seannaidh

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓE) suite i gCampa an Churraigh, Co. Chill Dara. Tá an ATÓE comhdhéanta de chuid Cheanncheathrú, Na Coláistí Oiliúna agus Aonad Soláthair agus Seirbhísí an ATÓE.

Tá Ionaid Chúltaca Óglaigh na hÉireann seo a leanas suite sa ATÓE chomh maith:

 • 1 Meicnithe Coisithe Cuideachta
 • 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha
 • Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

Léigh nÁos mó faoi Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá an tArm comhdhéanta de na Cóir seo a leanas:

 • An Cór Coisithe
 • An Cór Marcra
 • An Cór Airtléire
 • An Cór Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais (CIS)
 • An Cór Innealtóirí
 • An Cór Ordanáis
 • An Cór Liachta
 • An Cór Iompair
 • Cór Póiliní an Airm

Léigh tuilleadh faoi Chóir éagsúla an Airm

An bhfuil tú ag iarraidh dul leis an Arm?