EagraÁocht

Tá an tArm eagraithe ar ghnáthlínte míleata a sholáthraíonn struchtúr solúbtha a dhóthain chun gach ról a shannann an Rialtas dó a chomhlíonadh.  Is fórsa seasta é an tArm agus cuireann sé na príomhinniúlachtaí ar fáil do chomhoibríochtaí míleata ag an mbaile agus Comhoibríochtaí Tacaíochta Síochána thar lear.

 

BriogáidÁ an Airm

1 Briogáid

Is é an Bhriogáid 1 atá freagrach as oibrÁochtaÁ mÁleata i réigiún an deiscirt na tÁre.

ÁirÁtear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta::

Ceatharlach,  Laoise, UÁbh FhailÁ,  Cill Chainnigh,  Loch Garman,  Port Láirge, Corcaigh, CiarraÁ, Luimneach, An Clár,  Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Tá Ceanncheathrú 1ú Briogáid suite i nDún UÁ Choileáin, Corcaigh. ÁirÁtear ar na BeairicÁ eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) Bhriogáid 1:

 • Dún an tSáirséalaigh, Luimneach
 • Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh
 • Campa Traenála UÁ Loinsigh, Cill Uird
 • Dún UÁ MhaoliÁosa, Gaillimh

2 Briogáid

Is Á 2ú Briogáid atá freagrach as oibrÁochtaÁ mÁleata in an réigiún thuaidh den tÁr. ÁirÁtear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta:

Cill Mhantáin, Baile Átha Cliath, An Lú, Cill Dara, An Longfort,  An MhÁ, An IarmhÁ, Ros Comáin, An Cabhán, Muineachán, Dun na nGall, Sligeach, Liatroim agus Maigh Eo.

Tá Ceanncheathrú 2ú Briogáid suite i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath. ÁirÁtear ar na BeairicÁ eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) 2ú Bhriogáid: 

 • Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath 
 • Ospidéal Naomh BricÁn, Baile Átha Cliath
 • Campa Bhaile Mhic Gormáin, Co. na MÁ
 • Dún Mhic Aogáin, Dún Dealgan
 • Dún Chostúim, Baile Átha Luain
 • Campa Fionnabhair, Béal Átha Seannaidh

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓE) suite i gCampa an Churraigh, Co. Chill Dara. Tá an ATÓE comhdhéanta de chuid Cheanncheathrú, Na ColáistÁ Oiliúna agus Aonad Soláthair agus SeirbhÁsÁ an ATÓE.

Tá Ionaid Chúltaca Óglaigh na hÉireann seo a leanas suite sa ATÓE chomh maith:

 • 1 Meicnithe Coisithe Cuideachta
 • 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha
 • Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

Léigh nÁos mó faoi Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá an tArm comhdhéanta de na Cóir seo a leanas:

 • An Cór Coisithe
 • An Cór Marcra
 • An Cór Airtléire
 • An Cór SeirbhÁsÁ Cumarsáide agus Eolais (CIS)
 • An Cór InnealtóirÁ
 • An Cór Ordanáis
 • An Cór Liachta
 • An Cór Iompair
 • Cór PóilinÁ an Airm

Léigh tuilleadh faoi Chóir éagsúla an Airm

 

An bhfuil tú ag iarraidh dul leis an Arm?