Cúrsaí Traenála san Aerchór

Traenáil agus Forbairt

Traenálann Óglaigh na hÉireann a phearsanra chun saighdiúir araÁonachta, féin-mhuinÁneach a  chur ar fáil, atá aclaí, spreagtha agus a bhfuil na scileanna aige/aici chun an t-ármhá a sheasamh agus atá in ann oibriú ina gcomhaltaí d’fhoireann nó criú.  Áirítear ar fhorbairt lánsaoil saighdiúra Forbairt Ghairmiúil, Forbairt Phearsanta agus Bainistíocht Gairme. Baintear an leas is mó agus is féidir as cumas sa phróiseas seo trí cur le hinniúlacht do ghairm in Óglaigh na hÉireann chomh maith le bonnchloch a leagan síos do rathúlacht níos déanaí sa saol sibhialta.

Féach Leathanach Gairmeacha an Aerchóir d’fhaisnéis bhreise faoin bhForbairt Gairme