CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MÁleataChuimhneacháin Náisiúnta

Beidh paráid ag Garda MÁleata Searmóineach ag láthair an Chuimhneacháin Náisiúnta in ómós do chomhaltaÁ Óglaigh na hÉireann a fuair bás i seirbhÁs an Stáit, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, i rith Iúil agus Lúnasa.

Beidh searmanas ar siúl i Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, gach Satharn ón 18ú Iúil go dtÁ an 22ú Lúnasa 2015.

Beidh aonaid Óglaigh na hÉireann ón Arm, ón Aerchór agus ón tSeirbhÁs Chabhlaigh rannpháirteach sna Searmanais Gharda MÁleata seo mar chuimhneachán sollúnta ar a gcomhghleacaithe a fuair bás.

Mairfidh an searmanas uair an chloig.

> Faigh amach nÁos mó

CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MÁleataChuimhneacháin Náisiúnta> Faigh amach nÁos mó

Eagrú

Ceanncheathrú an Aerchóir

San áireamh i gCeanncheathrú an Aerchóir tá Oifig an Ghinearáloifigigh i gCeannas, Rannóg OibrÁochtaÁ agus Rannóg TacaÁochta, mar aon le trÁ rannóg speisialtóireachta atá nasctha le Ceanncheathrú an Aerchóir agus iad faoi cheannas dÁreach an Ghinearáloifigigh i gCeannas an Aerchóir. Seo iad: an tÁšdarás MÁleata um Aerfhiúntas (MAA), an Rannóg Sábháilteachta EitiltÁ agus Rannóg PóilÁnÁ an Airm.

Ar na tascanna a bhÁonn le comhlÁonadh ag foireann Cheanncheathrú an Aerchóir tá pleanáil bainistÁochta straitéisÁ, pleanáil agus rialú oibrÁochtúil, bainistÁocht lóistÁochtúil agus pearsanra, caidreamh poiblÁ agus aerfhiúntas na n-aerárthaÁ uile i mbun seirbhÁse.

Read more about Air Corps HQ

Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh. 1

Is é Sciathán OibrÁochtaÁ Uimhir a hAon a dhéanann na tascanna agus na hoibrÁochtaÁ sciatháin dhobhogtha uile a leagtar amach don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina sé scuadrún oibrÁochtúla ar leith, agus gach scuadrún dÁobh i mbun a chuid rólanna féin.  Deich n aerárthach ar fad atá á n oibriú ag an sciathán faoi láthair. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad lÁne na n aerárthaÁ uile a shanntar dó freisin

Léigh tuilleadh faoi Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh. 1

Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh. 3

Is é Sciathán OibrÁochtaÁ Uimhir a TrÁ a dhéanann na tascanna agus na hoibrÁochtaÁ sciatháin rothlacha uile a shanntar don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina trÁ scuadrún oibrÁochtúla ar leith, agus gach scuadrún dÁobh i mbun a chuid rólanna féin.

OibrÁonn an sciathán ocht n aerárthach ar fad faoi láthair, sé Augusta Westland AW139 agus dhá Eurocopter EC-135. Agus tá an sciathán freagrach freisin as cothabháil chéad lÁne na n aerárthaÁ uile a shanntar dó.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh.3

Sciathán TacaÁochta Uimh. 4

Is é Sciathán TacaÁochta Uimhir 4 a dhéanann an chothabháil sceidealta dara lÁne ar aerárthaÁ uile an Aerchóir.
San áireamh ansin tá freagracht as an gcothabháil ar fad i réimse na heitleonaice, as soláthar agus bainistiú páirteanna spártha agus as soláthar breosla eitlÁochta a chur ar fáil agus a bhainistiú.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán TacaÁochta Uimh. 4

Sciathán TacaÁochta Uimh. 5

Is é Sciathán TacaÁochta Uimhir 5 atá freagrach as an tacaÁocht lóistÁochtúil uile maidir leis an Aerchór.

Tá an sciathán sin foroinnte ina sé scuadrún tacaÁochta ar leith, agus gach scuadrún dÁobh i mbun a shainrólanna féin.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán TacaÁochta Uimh. 5

An Scuadrún SeirbhÁse Cumarsáide & Eolais

Is é an Scuadrún SeirbhÁsÁ Cumarsáide & Eolais atá freagrach as na córais chumarsáide, loingseoireachta, radair agus TeicneolaÁochta Faisnéise talamhbhunaithe uile a chur ar fáil agus a chothabháil.

Léigh tuilleadh faoin Scuadrún SeirbhÁsÁ Cumarsáide & Eolais

Coláiste an Aerchóir

Is é Coláiste an Aerchóir an prÁomhaonad traenála san Aerchór. Tá an coláiste foroinnte ina trÁ scoil ar leith, an Scoil Traenála Eitilte, an Scoil Traenála Teicniúla agus an Scoil Traenála MÁlteata & Marthana, agus ról saintraenála dá cuid féin á chomhlÁonadh ag gach scoil dÁobh. Agus oibrÁonn an coláiste seacht n aerárthach faoi láthair mar aon le dhá ionsamhlóir, ionsamhlóir PC 9M agus ionsamhlóir ilinneall Beechcraft Kingair 200. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad lÁne na n aerárthaÁ uile a shanntar dó freisin.

Léigh tuilleadh faoi Choláiste an Aerchóir