Eagrú

Ceanncheathrú an Aerchóir

San áireamh i gCeanncheathrú an Aerchóir tá Oifig an Ghinearáloifigigh i gCeannas, Rannóg OibrÁochtaÁ agus Rannóg TacaÁochta, mar aon le trÁ rannóg speisialtóireachta atá nasctha le Ceanncheathrú an Aerchóir agus iad faoi cheannas dÁreach an Ghinearáloifigigh i gCeannas an Aerchóir. Seo iad: an tÁšdarás MÁleata um Aerfhiúntas (MAA), an Rannóg Sábháilteachta EitiltÁ agus Rannóg PóilÁnÁ an Airm.

Ar na tascanna a bhÁonn le comhlÁonadh ag foireann Cheanncheathrú an Aerchóir tá pleanáil bainistÁochta straitéisÁ, pleanáil agus rialú oibrÁochtúil, bainistÁocht lóistÁochtúil agus pearsanra, caidreamh poiblÁ agus aerfhiúntas na n-aerárthaÁ uile i mbun seirbhÁse.

Read more about Air Corps HQ

Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh. 1

Is é Sciathán OibrÁochtaÁ Uimhir a hAon a dhéanann na tascanna agus na hoibrÁochtaÁ sciatháin dhobhogtha uile a leagtar amach don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina sé scuadrún oibrÁochtúla ar leith, agus gach scuadrún dÁobh i mbun a chuid rólanna féin.  Deich n aerárthach ar fad atá á n oibriú ag an sciathán faoi láthair. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad lÁne na n aerárthaÁ uile a shanntar dó freisin

Léigh tuilleadh faoi Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh. 1

Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh. 3

Is é Sciathán OibrÁochtaÁ Uimhir a TrÁ a dhéanann na tascanna agus na hoibrÁochtaÁ sciatháin rothlacha uile a shanntar don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina trÁ scuadrún oibrÁochtúla ar leith, agus gach scuadrún dÁobh i mbun a chuid rólanna féin.

OibrÁonn an sciathán ocht n aerárthach ar fad faoi láthair, sé Augusta Westland AW139 agus dhá Eurocopter EC-135. Agus tá an sciathán freagrach freisin as cothabháil chéad lÁne na n aerárthaÁ uile a shanntar dó.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán OibrÁochtaÁ Uimh.3

Sciathán TacaÁochta Uimh. 4

Is é Sciathán TacaÁochta Uimhir 4 a dhéanann an chothabháil sceidealta dara lÁne ar aerárthaÁ uile an Aerchóir.
San áireamh ansin tá freagracht as an gcothabháil ar fad i réimse na heitleonaice, as soláthar agus bainistiú páirteanna spártha agus as soláthar breosla eitlÁochta a chur ar fáil agus a bhainistiú.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán TacaÁochta Uimh. 4

Sciathán TacaÁochta Uimh. 5

Is é Sciathán TacaÁochta Uimhir 5 atá freagrach as an tacaÁocht lóistÁochtúil uile maidir leis an Aerchór.

Tá an sciathán sin foroinnte ina sé scuadrún tacaÁochta ar leith, agus gach scuadrún dÁobh i mbun a shainrólanna féin.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán TacaÁochta Uimh. 5

An Scuadrún SeirbhÁse Cumarsáide & Eolais

Is é an Scuadrún SeirbhÁsÁ Cumarsáide & Eolais atá freagrach as na córais chumarsáide, loingseoireachta, radair agus TeicneolaÁochta Faisnéise talamhbhunaithe uile a chur ar fáil agus a chothabháil.

Léigh tuilleadh faoin Scuadrún SeirbhÁsÁ Cumarsáide & Eolais

Coláiste an Aerchóir

Is é Coláiste an Aerchóir an prÁomhaonad traenála san Aerchór. Tá an coláiste foroinnte ina trÁ scoil ar leith, an Scoil Traenála Eitilte, an Scoil Traenála Teicniúla agus an Scoil Traenála MÁlteata & Marthana, agus ról saintraenála dá cuid féin á chomhlÁonadh ag gach scoil dÁobh. Agus oibrÁonn an coláiste seacht n aerárthach faoi láthair mar aon le dhá ionsamhlóir, ionsamhlóir PC 9M agus ionsamhlóir ilinneall Beechcraft Kingair 200. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad lÁne na n aerárthaÁ uile a shanntar dó freisin.

Léigh tuilleadh faoi Choláiste an Aerchóir