Eagrú

Ceanncheathrú an Aerchóir

San áireamh i gCeanncheathrú an Aerchóir tá Oifig an Ghinearáloifigigh i gCeannas, Rannóg Oibríochtaí agus Rannóg Tacaíochta, mar aon le trí rannóg speisialtóireachta atá nasctha le Ceanncheathrú an Aerchóir agus iad faoi cheannas díreach an Ghinearáloifigigh i gCeannas an Aerchóir. Seo iad: an tÚdarás Míleata um Aerfhiúntas (MAA), an Rannóg Sábháilteachta Eitiltí agus Rannóg Póilíní an Airm.

Ar na tascanna a bhíonn le comhlíonadh ag foireann Cheanncheathrú an Aerchóir tá pleanáil bainistíochta straitéisí, pleanáil agus rialú oibríochtúil, bainistíocht lóistíochtúil agus pearsanra, caidreamh poiblí agus aerfhiúntas na n-aerárthaí uile i mbun seirbhíse.

Léigh a tuilleadh faoi CC an AerChóir

Sciathán Oibríochtaí Uimh. 1

Is é Sciathán Oibríochtaí Uimhir a hAon a dhéanann na tascanna agus na hoibríochtaí sciatháin dhobhogtha uile a leagtar amach don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina sé scuadrún oibríochtúla ar leith, agus gach scuadrún díobh i mbun a chuid rólanna féin.  Deich n aerárthach ar fad atá á n oibriú ag an sciathán faoi láthair. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad líne na n aerárthaí uile a shanntar dó freisin

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Oibríochtaí Uimh. 1

Sciathán Oibríochtaí Uimh. 3

Is é Sciathán Oibríochtaí Uimhir a Trí a dhéanann na tascanna agus na hoibríochtaí sciatháin rothlacha uile a shanntar don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina trí scuadrún oibríochtúla ar leith, agus gach scuadrún díobh i mbun a chuid rólanna féin.

Oibríonn an sciathán ocht n aerárthach ar fad faoi láthair, sé Augusta Westland AW139 agus dhá Eurocopter EC-135. Agus tá an sciathán freagrach freisin as cothabháil chéad líne na n aerárthaí uile a shanntar dó.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Oibríochtaí Uimh.3

Sciathán Tacaíochta Uimh. 4

Is é Sciathán Tacaíochta Uimhir 4 a dhéanann an chothabháil sceidealta dara líne ar aerárthaí uile an Aerchóir.
San áireamh ansin tá freagracht as an gcothabháil ar fad i réimse na heitleonaice, as soláthar agus bainistiú páirteanna spártha agus as soláthar breosla eitlíochta a chur ar fáil agus a bhainistiú.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Tacaíochta Uimh. 4

Sciathán Tacaíochta Uimh. 5

Is é Sciathán Tacaíochta Uimhir 5 atá freagrach as an tacaíocht lóistíochtúil uile maidir leis an Aerchór.

Tá an sciathán sin foroinnte ina sé scuadrún tacaíochta ar leith, agus gach scuadrún díobh i mbun a shainrólanna féin.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Tacaíochta Uimh. 5

An Scuadrún Seirbhíse Cumarsáide & Eolais

Is é an Scuadrún Seirbhísí Cumarsáide & Eolais atá freagrach as na córais chumarsáide, loingseoireachta, radair agus Teicneolaíochta Faisnéise talamhbhunaithe uile a chur ar fáil agus a chothabháil.

Léigh tuilleadh faoin Scuadrún Seirbhísí Cumarsáide & Eolais

Coláiste an Aerchóir

Is é Coláiste an Aerchóir an príomhaonad traenála san Aerchór. Tá an coláiste foroinnte ina trí scoil ar leith, an Scoil Traenála Eitilte, an Scoil Traenála Teicniúla agus an Scoil Traenála Mílteata & Marthana, agus ról saintraenála dá cuid féin á chomhlíonadh ag gach scoil díobh. Agus oibríonn an coláiste seacht n aerárthach faoi láthair mar aon le dhá ionsamhlóir, ionsamhlóir PC 9M agus ionsamhlóir ilinneall Beechcraft Kingair 200. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad líne na n aerárthaí uile a shanntar dó freisin.

Léigh tuilleadh faoi Choláiste an Aerchóir