An FlÁt

Agusta Westland AW139

Mí na Samhna 2006 a seachadadh an chéad dá aerárthach Agusta Westland AW139 ar an Aerchór. Sé aerárthach den chineál sin atá i seirbhís faoi láthair. 
Héileacaptar meánardaitheach dé-inneallach é an AW139 atá in ann trúpa suas le 14 phearsa a ardú faoina ghnáthchumraíocht.

Léigh tuilleadh faoin AW139

Eurocopter EC135 P2

Dhá aerárthach EC135 P2 atá ar obair ag an Aerchór faoi láthair. Chuaigh na haerárthaí sin i mbun seirbhíse sa bhliain 2005 agus oibríonn siad seacht lá na seachtaine don Aerchór, i mbun iliomad rólanna.Is é an EC135 an príomhaerárthach a úsáidtear san Aerchór do thraenáil sciathán rothlach ab initio.

Léigh tuilleadh faoin EC135 P2

Eurocopter EC135 T2

Dhá aerárthach EC135 T2 atá ar obair ag an Aerchór faoi láthair, i gcomhar leis an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Oibríonn an dá cheann seacht lá na seachtaine ina ról Aerthacaíochta don Gharda Síochána. Is faoin Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí atá an rialú oibriúcháin i gcás na n-aerárthaí, ach is é an tAerchór a sholáthraíonn na píolótaí d’Aonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána chun na haerárthaí a eitilt.

Léigh tuilleadh faoin EC135 T2

CASA CN235

Dhá Aerárthach Patróil MhuirÁ Casa CN 235 atá ar obair ag an Aerchór faoi láthair. Chuaigh na haerárthaÁ sin i mbun seirbhÁse sa bhliain 1994 agus oibrÁonn siad seacht lá na seachtaine, sa phatrólú muirÁ amach ón gcósta de ghnáth.  OibrÁonn an dá Casa CN 235 i gcomhair leis an tSeirbhÁs Chabhlaigh agus feidhmÁonn siad mar aerléibheann i bpatrólú Chrios EacnamaÁoch na hÉireann, limistéar timpeall 132,000 mÁle cearnach nó 16% d’iascaigh mhara iomlán an AE.

Léigh tuilleadh faoin Casa CN 235

Cessna 172H

Cúig aerárthach Cessna FR172H atá ar obair ag an Aerchór faoi láthair. Sa bhliain 1972 a chuaigh na haerárthaÁ sin i mbun seirbhÁse an chéaduair, agus oibrÁonn siad seacht lá na seachtaine don Aerchór in iliomad rólanna.  Cé go n oibrÁonn siad in iliomad rólanna difriúla, is leis an aerfhaireachas agus le monatóireacht is mó a bhÁonn na cúig aerárthach Cessna FR172H ag plé, agus le coimhdeacht airgid, phrÁosúnach agus phléascáin.

Léigh tuilleadh faoin Cessna FR172H

Learjet 45

Learjet 45 amháin atá ar obair ag an Aerchór faoi láthair. Chuaigh an t-aerárthach sin i mbun seirbhÁse sa bhliain 2004 agus oibrÁonn sé seacht lá na seachtaine, in Aeriompar AirÁ Rialtais de ghnáth.  Anuas ar a ról iompair, is minic a chuireann an Learjet 45 seirbhÁs aistrithe othar ar fáil, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta, i gcomhar leis an Roinn Sláinte.

Léigh tuilleadh faoin Learjet 45

Pilatus Britten Norman Defender

Aerárthach Pilatus Britten Norman Defender 4000 amháin atá ar obair ag an Aerchór faoi láthair, i gcomhar leis an Roinn DlÁ agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe DlÁ. Chuaigh an t-aerárthach sin i mbun seirbhÁse sa bhliain 1997 agus oibrÁonn sé seacht lá na seachtaine ina ról AerthacaÁochta don Gharda SÁochána.  Is faoin Roinn DlÁ agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe DlÁ atá an rialú oibriúcháin i gcás an aerárthaigh, ach is é an tAerchór a sholáthraÁonn pÁolótaÁ agus teicneoirÁ aerárthaigh d’Aonad AerthacaÁochta an Gharda SÁochána chun an t aerárthach a eitilt agus a chothabháil.

Léigh tuilleadh faoin PBN Defender

Pilatus PC-9M

Seacht n aerárthach Pilatus PC-9M atá ar obair ag an Aerchór faoi láthair. Chuaigh na haerárthaÁ sin i mbun seirbhÁse sa bhliain 2004 agus is iad na prÁomhaerárthaÁ traenála iad do phÁolótaÁ an Aerchóir. Tá pacáiste cuimsitheach eitleonaice lán tandam-acmhainneach VFR/IFR feistithe ar an PC-9M do chúrsaÁ aerloingsoireachta, cumarsáide agus sainaithinte, agus trealamh úrscothach in úsáid.

Léigh tuilleadh faoin Pilatus PC-9M

Léigh tuilleadh faoi Traenála an Aerchór