Réamhrá

Stair

Is é an tAerchór comhchuid aeir na mBuanfhórsaÁ Cosanta agus é lonnaithe in Aeradróm Mhic Easmuinn, Baile Dhónaill, Co. Bhaile Átha Cliath. Timpeall 750 fear agus bean atá ar seirbhÁs san Aerchór sa lá inniu, agus déanann gach duine dÁobh cion uathúil agus suntasach chun na rólanna, idir phrÁomha agus thánaisteacha, a chomhlÁonadh faoi mar a shanntar ón rialtas iad.

Tá an tAerchór tar éis mórchlár uasghrádaithe flÁt a chur i gcrÁch le deireanas, agus cuireadh aerárthaÁ mÁleata den chuid is nua-aimseartha in áit go leor de na sean-aerárthaÁ, rud a thugann breis éifeachtachta agus aschuir mar aon le hacmhainneacht atá cuid mhaith nÁos fearr agus muid ar ár mbealach trÁd an 21ú haois.

Tá 17 n aerárthach sciatháin dhobhogtha agus 10 n aerárthach sciatháin rothlacha i mbun oibre ag an Aerchór faoi láthair, mar aon le dhá ionsamhlóir, PC-9M amháin agus traenálaÁ ilchriú.

Físeáin is déanaí

Rólanna an Aerchór

MÁleata Aer Cosanta

Is é ról an Aerchóir faoin Acht Cosanta, a bheith páirteach i slándáil an Stáit trÁ Aerchosaint MhÁleata a dhéanamh ar aerspás an Stáit. Le linn tréimhsÁ sÁochána áfach, is gnách leis an Aerchór na rólanna a chomhlÁonadh a shannann an Rialtas dó, trÁ leas a bhaint as Aerchór dÁograiseach éifeachtach.